Robust fiber info

Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar kring detta och på så sätt skapat en miniminivå på robusthet för våra fiber- och bredbandsnät. Branschen har gett ut anvisningarna, Robust fiber.

Qnetworksär utbildningspartner och ett certifierat företag för Robust fiber, vilket innebär att våra kurser följer Robust fibers kvalitetskrav. Vi erbjuder allt från preparandkurser till längre utbildningsinsatser.

Allt fler beställare ställer som krav att leverantörer av fiberanläggningar har certifiering och kompetenser enligt Robust fiber, både för företaget och personalen, detta gäller så väl privat som offentlig sektor.

För dig som beställare av fiberanläggning

                      

Utbildningsbevis & personcertifiering

Konceptet Robust fiber erbjuder kurser som leder till certifiering efter kompetensprov på två nivåer, utbildningsbevis och personcertifikat. Vi erbjuder utbildning i klassrum och distans som båda förbereder dig för att genomföra kunskapsprov som leder till certifiering.

Kursen Robust fiber utbildningsbevis – anläggning förbereder dig för kunskapsprov som leder till certifieringen Utbildningsbevis.

Kursen Robust fiber personcertifikat – anläggning förbereder dig för kunskapsprov som leder till certifieringen Personcertifikat.

 

Vad är skillnaden mellan utbildningsbevis och personcertifikat?

Utbildningsbevis anläggning ger en grundläggande kunskap om hur kanalisation för fiberkabel ska anläggas. Ett perfekt kompetensbevis för exempelvis maskinförare och montörer så att robusthet uppnås vid arbetet.

Att inneha ett Personcertifikat innebär att du har stor kunskap och kompetens inom ditt område. Certifikat för anläggning fokuserar på förläggning av fiberinfrastruktur, kanalisation, site och noder för fiber.

 

Kompetensprov Robust fiber

Vid alla lärarledda kurstillfällen hos oss finns det möjlighet att genomföra kunskapsprov Robust fiber för både Utbildningsbevis och Personcertifikat. Vill du genomföra kompetensprovet måste du anmäla dig senast 7 dagar innan prov/kurstillfället. Vid anmälan anger du namn, personnummer, e-post, fakturaadress och leveransadress för certifikat. Viktigt att du anger vilket certifikat du vill skriva kunskapsprov för, Utbildningsbevis eller Personcertifikat. Qnetworks tillhandahåller lokal och provvakt enligt krav från INCERT och Robust fiber.

 

Vi  fakturerar kostnaden för kunskapsprov:
Kompetensprov Utbildningsbevis anläggning 1200 kr exkl. moms
Kompetensprov Personcertifikat anläggning 1400 kr exkl. moms

Du utför kompetensprovet hos oss och Certifieringen utfärdas sedan av INCERT som är officiellt certifieringsorgan för Robust fiber. Vid godkänt resultat på kunskapsprov och betalning presenteras ditt certifikat på incertonline.se och du får ditt certifikat, båda giltiga i 5 år.

 

INCERT fakturerar kostnaden för registrering av certifikat:
Utbildningsbevis 700 kr exkl. moms
Personcertifikat 4000 kr exkl. moms

 

Godkänd besiktningsman

Ny kurs för Certifiering av besiktningsmän Kursen för Godkänd besiktningsman som omfattade 1 utbildningsdag har nu utökats med entreprenadjuridik och förlängts med 1 utbildningsdag. Kravet för att delta i den nya kursen är att deltagaren har: • En relevant yrkeserfarenhet avseende fiberanläggning • Robust fiber – Personcertifikat Anläggning. Kursen byter namn till Robust fiber Certifierad Besiktningsman.

Efter kursen är du certifierad besiktningsman i 5 år och finns registrerad på robustfiber.se.

Vill du förlänga giltighetstiden som certifierad besiktningsman behöver du genomföra ett godkänt kompetensprov för Personcertifikat som leder till certifiering av INCERT, vart 5 år. Vid godkänt resultat på kompetensporovet och betalning registreras du som certifierad besiktningsman på www.robustfiber.se. Detta anmäler du till info@remove-this.robustfiber.remove-this.se  med verifikat och certifieringsnummer. Giltighetstiden för certifikat och som certifierad besiktningsman förlängs ytterligare 5 år från certifikatdatum.

 

Andra kurser som du kan gå för att bli besiktningsman:

Vi rekommenderar även att du har genomgått kurs i Entreprenadbesiktning och BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare, TA-plan.

 

Internutbildning och distansutbildning

Qnetworks erbjuder både lärarledda kurser, distansutbildning och företagsinterna aktiviteter.