Välj ditt utbildningsområde

Nätverk

Datakommunikation är kanske det teknikområde som utvecklats bredast och vars användningsområden ständigt växer inom de flesta branscher. Allt kommunicerar i vårt alltmer digitaliserade samhälle. 

Vi på Qnetworks har mer än 30 års erfarenhet av utbildning inom området och erbjuder dig det du behöver för att klara dina uppgifter och tekniska utmaningar med oss. I våra kurser i nätverksteknik, routing och Internetprotokollet IP lär du dig hur nätverket och internet kommunicerar. Kurserna ger dig en bra överblick över TCP/IPs roll i datakommunikationen som ger en mycket bra grund vidare i karriären.


Teori och Grundkurs

Datakommunikation med IP-teknik

Lär dig hur nätverket och internet kommunicerar!

Datorkommunikation är idag en självklarhet i våra liv, både privat och i arbetet. På den här intensiva kursen får du en mycket täckande introduktion till TCP/IP:s roll i datakommunikationen. Vi börjar med en funktionell översikt och går sedan in på detaljnivå. Du lär dig de olika delarnas funktion och hur allt hålls samman av TCP/IP. Kursen ger dig en mycket bra grund inom IP-teknik.

Transportnät och optiska system

Högre bandbreddsbehov och mer kommunikationsutrustning som behöver sammanlänkas påverkar behovet av flexibla transportnät och förståelse för tekniska möjligheter. Här får du god kunskap om olika optiska system och dimensionering av optiska länkar. Du får även kunskap om tillämpningar i mobilsystem. 


Certifiering och Praktiska kurser

Certifierad nätverkstekniker

Certifierad nätverkstekniker är en kvalificerad utbildning på totalt 9 dagar, uppdelade på 3 kurser. För  effektiv inlärning och verklig förståelse varvas teori med praktiska laborationer igenom hela utbildningen. 
Varje kurs avslutas med ett kunskapsprov för att säkerställa dina kunskaper. Som certifierad nätverkstekniker kan du sedan skickligt hantera kommunikationsutrustning som m.fl. datorer, switchar och routrar i ett 
medelstort nätverk. 

Nätverksteknik - praktisk grundkurs

Nätverkstekniken används i allt fler systemlösningar och tillämpningar. På den här grundkursen får du praktiska kunskaper om de tekniker och protokoll som du stöter på i ett lokalt datanätverk. Kursen fokuserar på LAN-teknologin Ethernet och innehåller flera laborationer på LAN­ komponenter. Med grundläggande kunskaper i Ethernet och TCP/IP har du basen för ett yrkeskunnande som är attraktivt i många branscher.

IP-nät - tjänster och protokoll

Ta nästa steg inom IP!

Här får du goda kunskaper om protokoll och tjänster i TCP/IP-nät. Kursen kombinerar teoretiska genomgångar med praktiska övningar i form av adressberäkning, subnätmaskhantering och protokollanalys(sniffer) samt konfigurering av DHCP och DNS.

Routing - lnternetworking

Slipa dina nätverkstekniska kunskaper och lär dig mer om routing! På den här praktiskt inriktade kursen får du heltäckande kunskaper om routing, routertillämpningar och routingprotokoll. Du lär dig om BGP, OSPF, MPLS samt QoS i IP-nät. Du får även inblick i hur olika nättjänster används för sammankoppling av LAN. Kursen varvar teori med praktiska laborationer. Kursen ingår även som del 3 i Northlan Network:s certifiering för nätverkstekniker.


Fastighetsnät Certifiering

Robusta fastighetsnät

Du lär dig om branschanvisningar för Robusta fastighetsnät för att kunna kravställa eller planera en robust implementation av en fiberanläggning i ett fastighetsnät. Den fiberinfrastruktur som byggs idag kommer samhället att vara beroende av under lång tid framöver.

Preparandkurs - Behörig Installatör Fastighetsnät

Kursen förbereder dig inför prov för att bli behörig installatör fastighetsnät och innehåller såväl teori som praktiska övningar. Kunskap om relevanta standarder och dess krav som exempelvis beräkningar för RP3.


Till topp