UtbildningHär hittar du våra praktiska kurser!

Rätt byggda fiberanläggningar och kommunikationsnät leder till en robust digital infrastruktur.

Lär dig att hantera materialen, metoderna och tekniken på en yrkesmässig nivå ochpå så sätt skapa en miniminivå för robusthet för våra fiberanläggningar, bredbandsnät och företags/fastighetsnät.

Utbilda dig med förtroende hos oss på Qnetworks med över 30 år erfarenhet av praktiska utbildningar för yrkespersoner.


Söker du en företagsanpassad utbildning?

Qnetworks erbjuder företagsanpassad utbildning utifrån era kompetens behov.

Det kan handla om allt från att ge en kortare orientering, till att vi under en längre period ansvarar för kompetenshöjande aktiviteter och utbildningar.

Tveka inte att ta kontakt med oss för att prata om de behov som just din organisation har, utbildning@remove-this.qnetworks.remove-this.se

Vi kan alltid hitta en lösning som passar dig! Vårt enda förbehåll är att ni måste vara minst två personer.

Till topp