Uthyrning

Här bokar du enkelt hyra av instrument och verktyg för fiberinstallation och felsökning av telekomnät

Den massiva utbyggnaden av fiber till hemmet i Sverige gör att belastningen tidvis blir mycket hög för installationsbolagen. En vecka kan det behövas fler svetsar i arbete medan det en annan vecka är brist på mätinstrument. Vi hyr ut all den utrustning du som installatör behöver för kortare eller längre perioder. Låt inte ett projekt bli försenat p.g.a brist på verktyg och instrument.

Företagsuppgifter

Leveransadress