Praktiska utbildningar så att du med självförtroende kan ta dig an kommunikationstekniken och den digitala infrastrukturen!

Rätt byggda fiberanläggningar och kommunikationsnät leder till en robust digital infrastruktur.

Lär dig att hantera materialen, metoderna och tekniken på en yrkesmässig nivå ochpå så sätt skapa en miniminivå för robusthet för våra fiberanläggningar, bredbandsnät och företags/fastighetsnät.

Utbilda dig med förtroende hos oss på Qnetworks med över 30 år erfarenhet av praktiska utbildningar
för yrkespersoner.Nätverksteknik:

Certifierad nätverkstekniker (9 dagar) 

Nätverksteknik praktisk grundkurs (3 dagar

IP-nät tjänster och protokoll (3 dagar) 

Routing Internetworking (3 dagar )

IPv6 I praktiken (2 dagar) 

Nätverkssäkerhet grundkurs (2 dagar)

Preparandkurs - Behörig Installatör Fastighetsnät (2 dagar)