Om oss

Vad vi gör

Våra medarbetare har tillsammans över 50 års samlad erfarenhet i telekombranschen och drivs av att hjälpa våra kunder att göra ett bra jobb med rätt utrustning till rätt pris. Med unik kompetens runt svetsning, mätning och installation av fiberoptik kan QNetworks erbjuda dig produkter och tjänster som sparar tid och pengar vid telekom- och bredbandsinstallation.

Med service och support i världsklass är vårt mål alltid att hjälpa dig som kund att hitta den optimala lösningen för just ditt behov.

Gör det enkelt-Gör det rätt!

Vi vill driva vårt företag så det har produkter och tjänster som i allt är här och nu.

För att göra detta rätt har vi pratat med många kunder och analyserat marknaden. Vi har lyft på alla stenar och inget har varit heligt.

Utifrån detta har vi kommit fram till att något måste göras och det behövs en förändring. Dagens kunder vill ha spets – att vara bred har inget egenvärde, snarare tvärtom. Vi kommer därför satsa på färre men vassare produkter och tjänster med fokus på det som verkligen ger mervärde och betyder något för Dig.

Vi kommer ständigt att söka nya produkter och utveckla våra tjänster så de uppfyller Era krav. Vill vi ger er nya och bättre produkter och tjänster som gör er unika i en vardag som annars riskerar att göra er till en i mängden. I slutänden vill vi göra din vardag lite enklare och bättre utan onödig tidsåtgång och stress.

Välkommen!

Regler vid avbeställning av beställd produkt

Avbeställning måste göras senast 5 dagar efter ordererkännande har skickats från QNetworks därefter är kostnaden 15% av ordervärdet på de produkter som skall avbeställas.

Miljöpolicy

Företagets viktigaste miljömål vid försäljning utav tekniska produkter och lösningar är att stödja kretsloppstänkandet och dess inriktning mot ökad resurs- och energihushållning.

 • Vi skall minimera uppkomsten av avfall samt förebygga eventuella risker för utsläpp.
   
 • Vid val av produkter och transportsätt tas hänsyn till miljöprestanda.
   
 • Vi skall kontinuerligt påverka vår personal och våra leverantörer till att bedriva ett öppet och engagerat miljöarbete

Vårt miljöarbete skall leda till ständiga förbättringar och att uppfylla gällande lagkrav är minimikrav för vår verksamhet

Kvalitetspolicy

Företagets viktigaste kvalitetsmål är att tillfredsställa våra kunders krav och förväntningar samt att vara en samarbetspartner med kunder och leverantörer.

 • Vi skall genom lyhördhet och engagemang tillgodose kundernas behov.
   
 • Vi skall kontinuerligt förmedla vår och våra leverantörers styrka och kompetens.
   
 • Vi skall skapa nöjda kunder genom felfria leveranser i rätt tid.
   
 • Vår process skall ständigt förbättras genom mätbara kvalitetskrav och att gällande lagkrav är minimikrav för vår verksamhet.

Arbetsmiljöpolicy

Qnetworks följer gällande lagstiftning och vi kräver att våra leverantörer gör det samma för respektive land. 
Som en del i vårt kvalitetsarbete ingår det att följa upp att mänskliga rättigheter efterlevs. En sund och säker arbetsmiljö skall vara en naturlig del av det dagliga arbetet. 
Utrustningar skall kontrolleras och underhållas så att de fungerar på avsett sätt så att säkerhet uppnås mot ohälsa och olycksfall. Personlig skyddsutrustning skall användas vid arbeten som kräver detta. Arbetsledning hos leverantören skall ha sådan utbildning i arbetsmiljöfrågor att de verkar för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. 
Företags- och arbetsledning skall vara lyhörd för arbetstagarnas erfarenheter så att alla känner delaktighet i arbetsmiljöarbetet. Alla anställda skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Alla anställda skall samverka för att åstadkomma drogfria arbetsplatser.