Rengöring

Ytor på en fiberkontakt kan med enkelhet skadas av ångor som kondenseras på fiberytan, men även vassa partiklar. Ändytor som inte skyddas kan bli täckta av damm, smuts och fett. Det hindrar ljuset från att färdas vidare. Det är dock enkelt att undvika de vanligaste skadorna.

Vid installation eller reparation bör man alltid rengöra och inspektera fiberytan. En sak man ska ha i åtanke när man rengör fiber är att se till att fibern inte är i drift. Vid effektnivåer runt +15 dBm så börjar rengöringsvätskor att avdunsta. Därmed skapas det mikroskopiska explosioner i rengöringsmaterialet. Följderna blir att det skapas förbränningsrester, som i sin tur absorberar ännu mer ljus och då accelererar skadorna på fiberytan. 

Med rätt produkter och noggrann rengöring så blir prestandan i ditt nätverk i världsklass. 


0 hittade produkter