Kommer våra nät klara morgondagens krav?

När vi pratar om framtiden, pratar vi då om framtiden…om 5, 10, 15, 25 år?

• Vilka svårigheter ser vi, vilka begränsningar? Vilka krav kommer slutkunden (dvs Vi) ställa?

• Vad kommer vi göra för att säkerställa att ALLA de tjänster vi betalar för verkligen levereras?

• Vilka tjänster kommer och vad kan de göra för att underlätta/förbättra våra liv?

• Vilka krav kommer komma från andra hållet? Utvecklare & tjänsteleverantörerna kommer ställa oerhörda krav på nätet och dess kvalitet, för att säkerställa att kvalitén av deras tjänst EJ uppfattas som dålig.

• Vi ser redan hur våra shoppingvanor drastiskt förändras och hur fler och fler streamingtjänster står på tur.

• Vi pratar om 5G, självkörande bilar samt IOT.

• Vi pratar om morgondagens/framtidens nät och vad som kommer krävas.

Men vad händer när morgondagen kommer snabbare än vad ”VI” är redo för?

Läs mer här..