Robust fiber Personcertifikat Anläggning


VAD ÄR ROBUST FIBER UTBILDNING?

Utbildning i Robust fiber vänder sig till dig som arbetar med att beställa, bygga eller besikta fibernät. Du får kunskap och tips om hur du arbetar fram ett fibernät som är robust och driftsäkert som följer branschens gemensamma kravställning.

”Tillsammans skapar vi fibernät för nutid och framtid!”

Utbildning Robust fiber

Nu finns en tydlig vägledning för dig som vill bygga robust fibernät. Den rymmer branschens gemensamma och samlade kunskap som du tryggt kan luta dig emot. Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger eller dokumenterar fibernät.

Anvisningarna beskriver ett antal moment inom exempelvis:

• projektering

• förläggningsmetoder i olika markförhållanden

• materialval

• metoder för att bygga robusta noder

• samförläggning

• dokumentationsrutiner

Personcertifikat är för dig som arbetar som

 • projektör
 • projektledare
 • arbetsledare
 • besiktningsman
 • materialleverantör
 • beställare av entreprenadtjänster eller konsult

Utbildningen går på djupet igenom ”Anvisningar för Robust fiber” och ger dig djup kunskap om fiberanläggningar med särskilt fokus på kanalisation, förläggning, förläggningsmetoder, siter, noder, dokumentation, besiktning och minimikraven i ”Anvisningar för robust fiber”.

Utbildningen är förberedande för att du ska klara kompetensprovet för personcertifikatet och följer den kravspecifikation som Robust fiber tagit fram.

Vid provtillfället ska du kunna visa på teoretiska faktakunskaper och känna till orsaken till de olika minimikraven i Robust fiber.

Du ska även ha kännedom om var du kan hitta olika typer av information i anvisningarna.

Innehåll:

 • Introduktion
 • Fiberanläggningsprojekt
 • En orientering – Nät och noder
 • Förberedelser
 • Kanalisation
 • Optokablar
 • Trummor
 • Förläggning
 • Spårbarhet
 • Anslutning och terminering
 • Miljö och arbetsmiljö
 • Förläggningsmetoder
 • Site och nod
 • Märkning
 • Dokumentation
 • Besiktning

Det finstilta om utbildningarna...

Antalet personer per utbildningsdag är maximerat till 20 st.

Utbildningsmaterial finns i form av anvisningar på robustfiber.se

Utbildningen sker på svenska och utbildningsmaterialet är på svenska.

Om utbildningen sker hos uppdragsgivaren skall det finnas projektor och trådlösinternetaccess i lokalen.

Eventuella rese/boende-kostnader tillkommer.

Det finns möjlighet att genomföra prov för utbildningsbevis eller personcertifikat vid utbildningstillfället.

Utbildningsbeviset och personcertifikatet är personligt.

...och proven

För prov tillkommer en provavgift 1400:- samt en avgift till certifieringsorganet för Personcertifikat anläggning: 4000:-/person exkl moms. Faktura kommer från Incert.

Kursens mål

Att förbereda inför det kompetensprov som genomförs av Incert, för att erhålla personcertifikat anläggning.

Pris

Utbildning: 8200 kr/person

Provavgift: 1400 kr/person

Notera att avgift enligt aktuellt prislista från Incert tillkommer för 5 årigt certifikat och registrering hos www.incertonline.se

Föreläsare

Johan Claesson, Qnetworks

Stefan Gistvik SG Optics

Stefan har under hela sitt yrkesverksamma liv sysslat med utbildning. Han har varit aktiv inom fiberoptik i drygt 30 år och varit kursledare hos STF sedan början av 1990-talet. Stefan är författare till ett antal böcker och har medverkat i olika projekt för anvisningar och rekommendationer, SEK 434, Tillväxtverkets anvisningar och Robust fiber. Boken ”Handbok i praktisk fiberoptik” är kursbok i ”Grundkurs i fiberoptik och Fiberoptisk nätprojektering".Stefan är medlem av konceptet Robust fibers förvaltningsråd och ordförande i konceptet Robust fibers utbildningsråd.