Robust fiber Utbildningsbevis Anläggning


Nu finns en tydlig vägledning för dig som vill bygga robust fibernät. Den rymmer branschens gemensamma och samlade kunskap som du tryggt kan luta dig emot. Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger eller dokumenterar fibernät. Anvisningarna beskriver ett antal moment inom exempelvis:

 • projektering
 • förläggningsmetoder i olika markförhållanden
 • materialval
 • metoder för att bygga robusta noder
 • samförläggning
 • dokumentationsrutiner

Utbildningsbevis är för dig som arbetar som

 • installatör,
 • anläggningstekniker,
 • schaktentreprenör inom fiberförläggning,
 • inmätare eller söker mer kunskap inom området förläggning av fibernät.

Under utbildningen går vi igenom utvalda delar av ”Anvisningar för robust fiber”.

Utbildningen är förberedande för att du ska klara kompetensprovet för utbildningsbeviset och följer den kravspecifikation som Robust fiber tagit fram.

Vid provtillfället ska du kunna visa på kunskaper och färdigheter för de olika minimikraven i Robust fiber. Du ska även ha kännedom om var du kan hitta olika typer av information i anvisningarna.

Innehåll:

 • Introduktion
 • Begrepp och definitioner
 • Nät
 • Förläggningsmetoder
 • Site och Nod
 • Dokumentation
 • Besiktning
 • Utbyte av erfarenheter

 

Det finstilta om utbildningarna...

Antalet personer per utbildningsdag är maximerat till 20 st.

Utbildningsmaterial finns i form av anvisningar på robustfiber.se

Utbildningen sker på svenska och utbildningsmaterialet är på svenska.

Om utbildningen sker hos uppdragsgivaren skall det finnas projektor och trådlösinternetaccess i lokalen.

Eventuella rese/boende-kostnader tillkommer.

Det finns möjlighet att genomföra prov för utbildningsbevis eller personcertifikat vid utbildningstillfället.

Utbildningsbeviset och personcertifikatet är personligt.

Kursens mål

En förberedande kurs för kompetensprovet för Robust fiber utbildningsbevis anläggning. Kursen ger dig kunskap för att hantera arbetsmoment och metoder inom en fiberentreprenad enligt branschanvisningar för Robust fiber.

Pris

Utbildning: 4500 kr/person

Provavgift: 1200 kr/person

Notera att avgift enligt aktuellt prislista från Incert tillkommer för 5 årigt certifikat och registrering hos www.incertonline.se

Föreläsare

Johan Claesson, Qnetworks