qnetworks-logo

Robust fiber Certifierad Besiktningsman

Kursbeskrivning

Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar för robust fiberanläggning – Robust fiber. Anvisningarna beskriver de minimikrav som gäller vid förläggning av fiberoptisk kanalisation, noder, siter och dokumentation av dessa.

Den här kursen är en vidareutveckling av vår tidigare kurs baserad på branschens återkoppling. Du får en djupare kunskap kring entreprenadbesiktning och de aktiviteter som berör besiktningsmannaskapet.

Fokus i denna kurs ligger på juridiken kring gräventreprenader. Detta vävs sedan ihop med de SKA-krav och den besiktningsmall som används för att säkerställa robustheten för dagens fiberoptiska nät. Efter kursen och godkänt kompetensprov samt ansökan, är du certifierad besiktningsman för gräventreprenader och besiktning av anläggningar byggda enligt anvisningar för Robust fiber.

Innehåll i kurs

•    Genomgång av standardavtal (AB04, ABT06, ABK09)
•    Entreprenadrätt
•    Entreprenadhandlingar
•    Anvisningar Robust Fiber
•    Typer av besiktningar
•    Genomförande
•    Besiktningsmannens ansvar
•    Erfarenhetsutbyte

Med godkänt provresultat förlänger du certifieringen med 5 år.

Kursprogram 

Dag 1 

Inledning till Entreprenadjuridiken 

–    Vilka lagar regler och bestämmelser finns det
–    Regelhierarki

Lagar som styr en entreprenad 

–    Avtalslagen
–    Köplagen
–    Plan- och Bygglagen
–    Arbetsmiljölagen

Upphandling

–    Upphandlingsformer
–    Entreprenadformerna
–    Ersättningsformer

Robust fiber

-Anvisning Besiktning

Dag 2 

Standard avtaI 

–    AB 04
–    ABT 06
–    ABK 09

Robust fiber 

– Besiktningsmallen

Erfarenhetsutbyte 

–    Praktiska erfarenheter
–    Rättsfall

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Kursmål

•    Efter genomgången kurs och godkänt kompetensprov är deltagaren certifierad besiktningsman för gräventreprenader.
•    Kursdeltagare ska kunna besiktiga enligt de SKA-krav som finns i anvisningarna för Robust fiber.

Förkunskaper

Deltagare skall vara yrkesmän och certifierade enligt Robust fiber – Personcertifikat Anläggning.

Pris

Utbildning: 19 500 kr/person

Provavgift: 1400 kr/person

Föreläsare

Jerker Ardnor Rejlers Sverige

Ingenjör med mer än 20 års arbetserfarenhet från IT och telekom. Jerker har jobbat med projektering, driftsättning, dokumentation, besiktning och projektledning av optofiber sedan 2001. Som konsult för Rejlers har Jerker i sina uppdrag jobbat med både flertalet av de nationella bredbandsleverantörerna såväl som de mindre nätägare. Han har också bedrivit utbildning inom verksamhetsområdet sedan 2013.

 

Anne Merete Mellemsaether Advokatfirman Mellemsaether

Anne Merete Mellemsaether är advokat sedan 2008 och driver numera en egen advokatbyrå i Lund med fem anställda. Advokatbyrån ägnar sig i huvudsak åt affärsjuridik och i synnerhet obeståndsfrågor och fastighets-/entreprenadjuridiska frågor. Anne Merete har under många år undervisat i entreprenadjuridik på yrkeshögskola. På fritiden tycker Anne Merete om att träna och när tid finns åker hon även runt om i världen och dömer boxning.

Utbildningsområden

Fiber utbildning

Nätverk

Telekom & Radio

Vad tycker våra kunder?

Bra kursledare, tydlig och lätt att förstå. En bra genomkörare av något man har jobbat länge med.
Kursdeltagare
Lärde oss hur förläggning går till, vilka material som behövs och hur viktigt arbetsmiljön är för en fibertekniker som man själv inte tänkt på tidigare.
Kursdeltagare
Lärorikt och informativt. Mycket information med bra kursmaterial, så förstod allt utan problem.
Kursdeltagare
sobona
sinfra
robust fiber
brown round cookie on white surface
Vi använder kakor!

Vi vill att ditt besök på sidan ska bli så bra som möjligt. Här kan du läsa om vad vi sparar.