Välj ditt utbildningsområde

Telekom & Radio

Hos Qnetworks får du unika branschanpassade yrkesutbildningar inom radio- och mobilkommunikation LTE dvs. 4G och 5G. Våra erbjudande inom mobilkommunikation följer Internationell standarder som 3GPP och ger dig möjligheter till nya arbetsuppgifter. 

Inom radio och mobilbranschen förekommer många begrepp, tekniska termer och tekniska lösningar som det gäller att ha god förståelse eftersom tekniken och samhällsberoendet ökar av trådlös eterburen kommunikation. Med Qnetworks radio och mobilsystemskurser får du en bra grund och en boost för dina kompetenser om hur radiokommunikation fungerar och hur vad som är vågutbredning på både bas och avancerad nivå. Mycket är på gång med ständig utveckling av ny teknik som gör att det är ett spännande område att utvecklas inom.


Teori och Grundkurs

Introduktion till telekommuni-kation

Dagens samhälle förlitar sig alltmer på tjänster baserade på digitala system. På den här kursen får du förutsättningarna för att förstå utvecklingen där kursens innehåll fokuserar på bredband, mobila system och Internet. Kursen ger dig det senaste inom modern teknik för kommunikation över optisk fiber, radio och Internet.

Introduktion till mobila system LTE

En förberedande kurs för dig som skall utbilda dig inom mobiltekniken och 5G. Kursen vänder sig till dig som är ny inom mobila telekomsystem och vill kunna förstå vad begrepp och termer inom LTE betyder. Du kanske jobbar direkt eller indirekt med patent eller inom myndighet, projektledning, installation, drift eller underhåll av något av de mobila systemen. Kursen är mycket lämplig som en förberedande kurs inför ”5G Introduktion” om du inte har arbetat något med 4G tidigare.

Internet of things. loT - sakernas internet

För dig som behöver veta hur den explosionsartade tillväxten av Sakernas internet, loT, förändrar vår värld. I denna introduktionskurs till Sakernas internet, täcker vi loT teknik och dess inverkan på samhället i stort.

Kursen försöker ge dig en överblick över hela landskapet, från sensorer via kommunikationsteknik till dataanalys, Big Data. Inom Intelligenta transportsystem, ITS och inom Industri 4.0 utgör loT en viktig del.

Cellulär loT

Kursen ger en introduktion till mobilt loT. Sakernas Internet med mobilteknik. Flera olika radiotekniker kommer att användas för sakernas Internet. Vissa är lämpade för kortdistans och andra är mer lämpade för längre räckvidd.

Kursen beskriver de anpassningarna av LTE-standarden som gjorts för att LTE ska vara en viktig del av sakernas Internet.

LTE grundkurs - 4G

Här får du en systemöversikt av 4G-tekniken för mobilsystemet LTE. Du lär dig bland annat principerna för OFDM-radio och får veta mer om utvecklingen av kärnnätet SAE, System Architecture Evolution. En utmärkt grundkurs i LTE för dig som vill förstå hur tekniken hänger ihop!

Robusta radionät

Vägledningen för robusta radionät har tagits fram av Svenska Stadsnätsföreningen, marknadens aktörer och Post- och telestyrelsen. Att bygga robust och tålig infrastruktur är mycket viktigt när hela Sverige ska digitaliseras.

Transportnät och optiska system

Högre bandbreddsbehov och mer kommunikationsutrustning som behöver sammanlänkas påverkar behovet av flexibla transportnät och förståelse för tekniska möjligheter. Här får du god kunskap om olika optiska system och dimensionering av optiska länkar. Du får även kunskap om tillämpningar i mobilsystem. 


Mobilsystem LTE och 5G

LTE grundkurs - 4G

Här får du en systemöversikt av 4G-tekniken för mobilsystemet LTE. Du lär dig bland annat principerna för OFDM-radio och får veta mer om utvecklingen av kärnnätet SAE, System Architecture Evolution. En utmärkt grundkurs i LTE för dig som vill förstå hur tekniken hänger ihop!

LTE Advanced

I den här systemutbildningen får du en introduktion till de funktioner som ingår i de senaste 3GPP releaserna från 10 , 11 och 12, de versioner som också är kända som LTE Advanced. Du lär dig det senaste tekniska inom mobila system. R10 R11, och R12 som 3GPP specificerar är ett stort tekniklyft som påverkar hur de mobila näten kommer att byggas under de närmaste åren! Kursen innehåller genomgång av både nya radiorelaterade funktioner samt mer generella funktioner som finns implementerade i corenätet. MTC relaterar till Sakernas Internet, loT. Du får i kursen kunskap om de många nya funktionerna i radiogränssnittet.

LTE advanced Pro och 5G

LTE Advanced Pro är det namn som 3GPP satt på versioner efter release 13. Kursen behandlar release 13 funktioner samt de kommande release 14 funktionerna. Vi kommer också att undersöka områden som virtualiserade nätverksfunktioner {NFV) och {programmerbara nätverk {SDN).

5G Systemkurs

Kursen fokuserar inte bara på det nya luftgränssnittet utan innehåller även information om det nya core-nät som håller på att definieras samt nya funktioner som virtualisering och programvarustyrda nätverk. Network slicing möjliggör även nya affärsmöjligheter med skapande av ”parallella nät”.

Framtidssäkra inomhusnät för 5G och WiFi

För att kunna upphandla ett radioaccessnät för inomhuskommunikation behöver du kunskap om olika tekniska förutsättningar, tillämpliga tekniska lösningar och hur en teknisk design ska utföras för att radioaccessnät ska fungera.

LTE-system RAKEL G2

Lär dig om LTE-mobilsystem för nästa generations säkra och skyddade kommunikationstjänster!

Säker och skyddad kommunikation är en förutsättning för samhällets krisberedskap och krishantering. Den tekniska utvecklingen möjliggör nya arbetssätt och ställer höga krav på kommunikationstjänster
för de aktörer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar


Radio, Antenner och planering

Radio - kommunikation och radioteknik

Ska du arbeta med radiokommunikation? Då är det här en utmärkt första kurs! Du får förståelse för de olika aspekterna av analog och digital radiokommunikation och de praktiska tillämpningarna av radiotekniken i befintliga radionät. Efter avslutad kurs har du en bra grund för vidare studier inom området radiokommunikation och radioteknik.

Radioantenner och Vågutbredning

På den här avancerade kursen får du fördjupade kunskaper om antenner och vågutbredning. Under tre dagar går vi igenom teorier för radio- och antennteknik samt hur dessa kan tillämpas på olika typer av radiokommunikation. Du får dessutom lära dig moderna beräkningsmetoder och mätteknik.

Sammankopplade fordon CV2X

 

Att sammankoppla fordon och infrastruktur med radio ger trafiksystemet helt nya möjligheter att analysera och kontrollera flödet av fordon. Denna kurs på två dagar ger dig en inblick i detta spännande område som kan ge oss ett digitaliserat transportsystem med färre olyckor och mindre miljöpåverkan. Tyngdpunkten i kursen ligger på den standard som använder 4G och SG (C-V2X) men två andra tekniker som påverkar C-V2X studeras också (DSRC och ETSI C-ITS).

Radiolänkprojektering

På den här kursen får du de grundläggande kunskaperna för att planera och projektera ett radiolänksnät. Under tre dagar går vi bland annat igenom nätplanering, projektering och radioprestanda.


Praktisk mätkurs

Radiomätningar av 5G i fält

Under två dagar erbjuds du som jobbar med installation och underhåll av radiobasstationer en kurs som ger grundläggande förståelse för spektrumanalys samt radiomätningar för det nya 5G-luftgränssnittet (”5G New Radio”).

I kursen varvas grundläggande teori med praktiska övningar.


Till topp