Introduktion till telekommunikation


Dagens samhälle förlitar sig alltmer på tjänster baserade på digitala system. På den här kursen får du förutsättningarna för att förstå utvecklingen där kursens innehåll fokuserar på bredband, mobila system och Internet. Kursen ger dig det senaste inom modern teknik för kommunikation över optisk fiber, radio och Internet.

Du får förståelse för tekniken bakom mobil och fast bredbandskommunikation och hur våra mobil-, tele- och datanät är uppbyggda. Kursen behandlar etablerad teknik till dagens och framtidens digitala mobila bredbandssystem som 5G. Du blir även bekant med de vanligaste begreppen och förkortningarna.

Innehåll i kurs

•    De olika telenätens utveckling
•    Telemarknadens aktörer
•    Transportnät (transmission)
•    Bredband via kabel
•    Internet of Things
•    Mobila system från 2G till morgondagens 5G-nät
•    Satellitnavigering
•    Internets byggstenar
•    Protokollen som skapar Internet
•    Säkerhet på Internet

 

Kursprogram

Dag 1 

•    Telenätens utveckling
•    Telemarknadens aktörer
•    De olika telenäten, en översikt (fasta nät, mobila nät, Internet och transportnät)
•    Analog och digital media (digitalt ljud och bild)
•    Transportnätet (multiplexorer (muxar), optisk fiber, radiolänk, satelliter)

•    IP-telefoni
•    Bredband via kabel (telenätet, kabel-TV och optisk fiber till hemmet)
•    Radiotekniker för korta avstånd (Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee m. fl.)
•    Sakernas Internet och vad det kan användas till (Internet of Things).

Dag 2 

•    Mobiltelefonins utveckling
•    Radioteknik från första generationens mobilsystem (1G) till 5G
•    Grunderna för hur ett mobilsystem fungerar
•    2G till 5G, en systemöversikt

•    Satellitnavigering (GPS m. fl.)
•    Internets utveckling
•    Styrningen av Internet (vem som styr, standards mm.)
•    Byggstenar som skapar lnternetProtokoll, vad är det egentligen?

•    En kort titt på protokollen som bygger upp Internet (IP, TCP, UDP och RTP)

•    Säkerhet på Internet (hot, risker och tekniska motmedel mot dessa)


Kursens mål

• Att du ska kunna förstå vilka aktörer som finns på en telemarknad.
• Att du ska kunna beskriva hur ett transportnät kan byggas upp med optisk fiber, radiolänkar och multiplexorer (muxar).
• Att du ska kunna förstå hur IP-telefoni fungerar över fasta och mobila nät.
• Att du förstår vilka lösningar som finns för bredband via kabel (koppar, kabel-TV och fiber).
• Att du kan räkna upp system för korthålls-radio (Wi-Fi, Bluetooth m.fl.)
• Att du förstår vad sakernas Internet är och kan användas till (Internet of Things).
• Att du förstår skillnaderna mellan olika generationer av mobila system från 2G till 5G.
• Att du förstår hur ett system för satellitnavigering fungerar.
• Att du förstår hur Internet har skapats och styrs.
• Att du förstår vilka byggstenar som bygger upp det globala Internet.
• Att du förstår vad ett protokoll är och hur de viktigaste protokollen för Internet fungerar
(förenklat).
• Att du förstår hotbilden på Internet och vilka tekniker som kan användas för att motverka hoten.

Pris

12 900 kr exkl. moms

Föreläsare

Johan Nyqvist Nyqvist Consulting

Johan har arbetat med utbildning inom telekommunikation i över 35 år. Det hela började som utbildare på Ericssons AXE-system med en mängd olika kurser. Som konsult startade Johan Comviqs ”IQ-skola” för utbildning av återförsäljare under tidigt 1990-tal. Idag arbetar Johan mest med mobila system och har djup kunskap om samtliga mobila standarder från GSM till 5G.