LTE grundkurs - 4G


Här får du en systemöversikt av 4G-tekniken för mobilsystemet LTE. Du lär dig bland annat principerna för OFDM-radio och får veta mer om utvecklingen av kärnnätet SAE, System Architecture Evolution. En utmärkt grundkurs i LTE för dig som vill förstå hur tekniken hänger ihop!

Innehåll i kurs

•    Inledning, drivkrafter för LTE och operatörers krav
•    3GPP releaser
•    LTE-nätet
•    OFDM radio
•    LTE radioaccess
•    Radiokanaler
•    Protokoll som används i LTE
•    Handover
•    Tjänstekvalitet och övervakning
•    Prestanda
•    Signalering, gränssnitt och signaleringsprocedurer

 

Detta är en 2-dagars kurs med teoretiska lektioner, teoretiska övningar, diskussioner och mindmaps uppdelad enligt nedan:

Dag 1

Introduktion, drivrutiner för LTE och allmänna systemegenskaper

Drivrutiner och möjliggörare för LTE studeras. De allmänna system egenskaperna hos LTE diskuteras.
LTE-systemets noder och gränssnitt beskrivs liksom identiteter som används i systemet.

OFDM-radio

Allmänna aspekter för radio som använder ortogonal frekvensdelningsmultiplexering (OFDM) presenteras.

LTE-radioaccess

Luftgränssnittet liksom viss lager 1-signalering studeras för både nedlänk och upplänk. Status och idn som används i LTE diskuteras.

 

Dag 2

Radiokanaler

Passet diskuterar fysiska, transport- och logiska kanaler som är definierade i standarden för  LTE-radioaccess samt deras huvudsakliga användning.

Protokoll som används i LTE

Nya och modifierade protokoll studeras och inkluderar mediumaccess control (MAC), radiolink control (RLC), packet data convergence protocol (PDCP) och radio resource control protocol (RRC).

Handover

Handover-funktionen inom LTE studeras liksom handover till UMTS.
Servicekvalitet och policykontroll 0.5 Systemet för att garantera servicekvalitet och hur man hanterar policykontroll studeras.

Prestanda

Vissa prestandasiffror presenteras baserat på simuleringar och på riktiga nätverk.

Signalering, gränssnitt och signaleringsprocedurer

Signaleringen mellan terminalen och radioaccessnätet och corenätet gås igenom och definieras.
Grundläggande för upprättande av transmission med hjälp av sekvensdiagram diskuteras.

Summering    

Vi summerar kursens innehåll

 

 


Kursens mål

Att du ska få en översikt av tekniken bakom LTE och till viss utsträckning EPC. Allt enligt 3GPP specifikationer. 

Pris

15 900kr exkl. moms

Föreläsare

Johan Nyqvist Nyqvist Consulting

Johan har arbetat med utbildning inom telekommunikation i över 35 år. Det hela började som utbildare på Ericssons AXE-system med en mängd olika kurser. Som konsult startade Johan Comviqs ”IQ-skola” för utbildning av återförsäljare under tidigt 1990-tal. Idag arbetar Johan mest med mobila system och har djup kunskap om samtliga mobila standarder från GSM till 5G.