qnetworks-logo

Nätverksteknik - praktisk grundkurs

Kursbeskrivning

Nätverkstekniken används i allt fler systemlösningar och tillämpningar. På den här grundkursen får du praktiska kunskaper om de tekniker och protokoll som du stöter på i ett lokalt datanätverk. Kursen fokuserar på LAN-teknologin Ethernet och innehåller flera laborationer på LAN­ komponenter. Med grundläggande kunskaper i Ethernet och TCP/IP har du basen för ett yrkeskunnande som är attraktivt i många branscher.

Innehåll i kurs 

En både översiktlig och detaljerad genomgång av nätverket, hur det fungerar och vilka komponenter som 
krävs. Fokus ligger på det lokala nätverket och hur man kopplar samman flera lokala nät till ett större 
(koncern-)nät. Genom att blanda genomgångar av den bakomliggande teorin med laborationer där 
kunskaperna verifieras. Du får en god förståelse för principerna för kommunikation och hur det tekniskt fungerar. Fokus ligger på de vanligaste kommunikationssätten Ethernet och WLAN med TCP/IP som kommunikationsprotokollLAN översikt 

•    Översikt över nätverksområdet.
•    Grundbegrepp och -funktioner.
•    Nätverksteknologier, LAN, MAN och WAN
•    Kommunikation i skikt – varför och hur.
OSl-modellen, TCP/IP-modellen, MAC adress
•    Nätverkstopologier, fysiska och logiska.
Hur byggs fastighetsnätet?
•    Ethernet, principer och funktion
Ethernet v2 eller 802.3?
Kabeltyper, kopparkabel, koax, TP-kabel, fiberoptisk kabel
Kapaciteter 10 Basel, 10BaseT Gigabit Ethernet 10, 40 och 100 Gbps Ethernet Accessmetod, CSMA-CD, trafikmodell
Ramformat, kontrollmekanismer
•    WLAN, trådlösa nät
Likheter och skillnader mot Ethernet
Byggsätt, antenner, inställningar, nätseparation
•    Nätverkskomponenter
brygga, switch och router
•    Switchingfunktioner
VLAN, Spanning Tree, Trunkning, Layer 3 switching
•    Fjärrförbindelser med VLAN-teknik, Q-in-Q
•    Sammankoppling av LAN till internet-nät
Routing, -principer och -protokoll

Praktiska övningar: Uppbyggnad och driftsättning av LAN (switch, router), konfigurering av nätkomponenter, IP-inställningar på noder som PC, Switch, Router. VLAN, trådlösa LAN (WLAN), Protokollanalys

Kursprogram

Dag 1 

 •  Introduktion
 •  Översikt
 •  Kommunikation i skikt
 •  Topologier
 •  Nätkomponenter
 •  Laboration

Dag 2 

 •  Nätkomponenter
 •  Laboration
 •  Routrar
 •  Laboration
 •  Ethernet

Dag 3

 •  Nätverksanalys, laboration
 •  VLAN
 •  Laboration
 •  Routing i VLAN, laboration
 •  TFTP, laboration
 •  WLAN

Med reservation för eventuella ändringar i programmet. 

Kursmål

Att ge en grundläggande teoretisk och praktisk kunskap och förståelsen för hur nätverket, Ethernet och TCP/IP fungerar. Ge grunderna om hur du bygger upp ett nätverk och kunskap om de olika komponenter som ingår. 

Förkunskaper

Förkunskaper

Pris

17 900 kr exkl. moms

Föreläsare

Jan Sivertsson Rejlers Defence & Security AB

Jan är en mycket erfaren konsult, specialiserad på komplexa system, nätverksteknik, säkerhetssystem och tekniska avlyssningsskydd samt kravställning och teknisk upphandling. Jan har lång erfarenhet som projektledare, teknisk koordinator och dokumentatör vid komplexa projekt. Jan har också lång erfarenhet som kravställare, utvärderare och förhandlare vid offentlig upphandling. Jan har varit föreläsare för STF Ingenjörsutbildning sedan 1990.

Utbildningsområden

Fiber utbildning

Nätverk

Telekom & Radio

Vad tycker våra kunder?

Bra kursledare, tydlig och lätt att förstå. En bra genomkörare av något man har jobbat länge med.
Kursdeltagare
Lärde oss hur förläggning går till, vilka material som behövs och hur viktigt arbetsmiljön är för en fibertekniker som man själv inte tänkt på tidigare.
Kursdeltagare
Lärorikt och informativt. Mycket information med bra kursmaterial, så förstod allt utan problem.
Kursdeltagare
sobona
sinfra
robust fiber
brown round cookie on white surface
Vi använder kakor!

Vi vill att ditt besök på sidan ska bli så bra som möjligt. Här kan du läsa om vad vi sparar.