STF Ingenjörsutbildning AB avyttrar utbildningsområde Fiber Nätverk & Telekom till NorthLab Networks AB

STF Ingenjörsutbildning förtydligar sin verksamhetsinriktning mot kompetenslösningar inom El & Energi samt Bygg & Fastighet, det sistnämnda genom dotterbolaget BFAB. Som ett led i en nischad profilering avyttras utbildningsområde Fiber Nätverk och Telekom till NorthLab Networks AB.

- STF har haft ett mångårigt engagemang för kunskapsinsatser inom Fiber Nätverk & Telekom, säger VD Frida Palmgren. Vi har dock bedömt att kompetenslösningar inom det här området har en större potential att utvecklas hos en nischad aktör som också kan komplettera utbildning med konsulttjänster och produkter. Vi är därför glada över att NorthLab Networks AB tar över stafettpinnen från oss.

- Jag började själv min bana genom att gå Certifierad nätverkstekniker hos STF Ingenjörsutbildning, säger Johan Claesson, VD på NorthLab Networks. Att komplettera vårt eget utbildningsutbud på detta sätt är en fantastisk möjlighet för oss. Vi är också mycket glada över att kunna välkomna Martin Rawet till NorthLab, som med sin gedigna erfarenhet och kunskaper är ett välkänt namn i branschen.

STF Ingenjörsutbildning kommer under hösten 2020 att genomföra ett visst antal redan bokade kurser. I övrigt övertar NorthLab Networks AB möjligheten att bygga upp kompetenserbjudandet i sin regi. Martin Rawet, IT-strateg och Utbildningsansvarig inom Fiber Nätverk & Telekom hos STF, medverkar vid överlåtelsen och anställs av NorthLab Networks AB.

För frågor kontakta:

Johan Claesson
johan.claesson@remove-this.northlab.remove-this.se
VD NorthLab Networks AB
072-544 02 01

 

Frida Palmgren
frida.palmgren@remove-this.stf.remove-this.se
VD STF Ingenjörsutbildning
076-540 07 61

Stockholm den 18 augusti 2020