qnetworks-logo

Preparandkurs - Behörig Installatör Fastighetsnät

Kursbeskrivning

Kursen förbereder dig inför prov för att bli behörig installatör fastighetsnät och innehåller såväl teori som praktiska övningar. Kunskap om relevanta standarder och dess krav som exempelvis beräkningar för RP3. Installation, provning och funktionsutjämning av kopparbaserade förbindelser upp till kategori 6A. Installation av fiberförbindelse vilket innefattar svetsning, inspektion, beräkning av dämpningsbudget och provning.

Utbildningen omfattar 18 timmar lärarledd undervisning fördelat på 2 + 1 dagar och omfattar såväl teoretiska genomgångar som praktiska övningsmoment. Övningarna utförs med verklig installationsutrustning i en så nära realistisk installationsmiljö som omständigheterna medger.

Innehåll i kurs

Teori – fastighetsnät

• Fastighetsnätets utveckling, nutid och framtida möjligheter

• Uppbyggnad och topologi

Teori – fastighetsnät (koppar)

• Spridningsnätets utformning

• Projektering av fastighetsnät enligt RP1, (RP2) och RP3

• Avskiljning av fastighetsnätets kablar gentemot elkablar

• Kopparbaserade kategorier och var de får installeras

• Installationstjänsten med dess potentiella risker

• Funktionsutjämning av fastighetsnät

• Provning av kopparbaserat spridningsnät

Praktiska övningar (koppar)

• Installation av kategori 6 U/UTP förbindelse

• Installation av kategori 6A S/FTP förbindelse

• Beräkning av RP3 samt funktionsutjämning

• Provning inkl. konfigurering av provutrustning

Teori – fastighetsnät (fiber)

• Stam- och områdesnätets utformning

• Multimod (MM) och singelmode (SM) fiber

• Olika fiberkategorier OM och OS

• Fiberns uppbyggnad med primär- och sekundärskydd

• Installationstjänsten med dess potentiella risker

• Dämpningsbudget och var dämpningar uppstår

• Provning med ljuskälla och effektmeter (dB)

• Inspektion och certifiering av gränssnittets renhet

Praktiska övningar (fiber)

• Planering av installation i fiberbox (ODF)

• Svetsning av fibersvansar (pigtails)

• Inspektion med certifiering av gränssnittets renhet

• Provning med ljuskälla och effektmeter (dB)

Med reservation för eventuella ändringar i programmet. 

 

Certifiering Behörig installatör, fastighetsnät

Certifiera dig som Behörig installatör fastighetsnät! Hos Qnetworks gör du den teoretiska och den praktiska examinationen för Behörig installatör fastighetsnät enligt Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT).

Certifieringsprocedur

Under dagen får du genomföra den teoretiska och praktiska examinationen för Behörig installatör fastighetsnät enligt Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT).

Behörigheten examineras via ett teoretiskt prov och två delar praktiska prov inom koppar och fiber för att säkerställa kompetensen. Denna examination ger dig möjlighet att bevisa dina färdigheter beträffande de teoretiska och praktiska delarna.

Vi rekommenderar deltagande i Preparandkurs Behörig installatör fastighetsnät vilken innehåller de områdena du behöver för att klara den teoretiska och den praktiska delen i examinationen.

Vi tillhandahåller viss del av materiel som åtgår i kursen men vi ser med fördel att du tar med och använder de instrument m.m. som du är van vid.

Förkunskaper:

För att genomföra denna examination så förutsätts du inneha goda förkunskaper i spridningsnät koppar och optofiber. Du förutsätts även inneha flerårig vana och utbildning inom områdena.

Deltagare ska kunna identifiera sig genom uppvisande av svensk, europeisk eller internationell giltig identitetshandling med foto eller likvärdig identifikation.

Övrig information

Efter provet lämnas installerad materiel och provprotokoll kvar på platsen för senare bedömning, verktyg packas och eventuell lånad utrustning återlämnas.

 

Kursmål

Kursen förbereder dig inför prov för Behörig installatör fastighetsnät och innehåller både teori och praktiska övningar, beräkningar och provning.

Precis som du går körskola och kör upp hos Trafikverket, kan du förbereda dig hos oss på Qnetworks för att sedan examinera dig hos någon av Sveriges två examinationscenter.

Vi förbereder dig på bästa sätt.

Förkunskaper

Pris

Kurs 9 900 kr ex. moms per deltagare + Examinationskostnad 3 500kr ex. moms per deltagare.

Kostnad för registrering hos Incert tillkommer.

Föreläsare

Lars Öberg, Konekton AB

Lars Öberg har I sina olika yrkesroller ägnat en stor del av sin tid till kursverksamhet och att ta fram utbildningsmaterial i form av presentationer, studieböcker, m.m.

Som en del av branschen har Lars bidragit till framtagandet av branschkonceptet Behörig installatör fastighetsnät och även fått bidra i flera branschorganisationers auktorisationsråd, utskott och i standardiseringsarbetet.

Idag driver Lars företaget Konekton AB med fokus på att hjälpa branschens konsulter, besiktningsmän och installatörer genom kurser, böcker och andra medel.  Lars är på olika sätt involverad i branschen och standardiseringsarbetet för att på bästa sätt vara så uppdaterad som möjligt.

Behörig installatör fastighetsnät

Utbildningsområden

Fiber utbildning

Nätverk

Telekom & Radio

Vad tycker våra kunder?

Bra kursledare, tydlig och lätt att förstå. En bra genomkörare av något man har jobbat länge med.
Kursdeltagare
Lärde oss hur förläggning går till, vilka material som behövs och hur viktigt arbetsmiljön är för en fibertekniker som man själv inte tänkt på tidigare.
Kursdeltagare
Lärorikt och informativt. Mycket information med bra kursmaterial, så förstod allt utan problem.
Kursdeltagare
sobona
sinfra
robust fiber
brown round cookie on white surface
Vi använder kakor!

Vi vill att ditt besök på sidan ska bli så bra som möjligt. Här kan du läsa om vad vi sparar.