qnetworks-logo

Robusta fastighetsnät

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Du lär dig om branschanvisningar för Robusta fastighetsnät för att kunna kravställa eller planera en robust implementation av en fiberanläggning i ett fastighetsnät. Den fiberinfrastruktur som byggs idag kommer samhället att vara beroende av under lång tid framöver. Därför måste bredbandsinvestering vara robust och driftsäker på ett kostnadseffektivt sätt ända fram till överlämningspunkten i slutkundens bostad/lokal inne i fastigheten.Säkerhetsaspekten ur ett samhällsperspektiv blir allt viktigare och styrs mångt och mycket av de strategier som regering och riksdag fastställer. Det innebär krav från Post- och telestyrelsen på att nätägare ska säkerställa robusthet, tillgänglighet, driftsäkerhet, IT-säkerhet ochinformationssäkerhet samt beredskap och rutiner för incidenthantering.

För att stödja denna inriktning har ett stort antal aktörer inom telekomsektorn med stöd av PTS utarbetat ett koncept med namnet Robust Fiber och som syftar till att ge tydlig vägledning till alla som vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät. Anvisningarna utgör en uppdatering av Svenska Stadsnätsföreningens rekommendationer för Robusta Fastighetsnät och utgör ett komplement till Robust Fiber för att därmed säkerställa kommunikation i fastigheten.

Om kursen:

För att kunna upphandla ett robust fastighetsnät för kommunikation behöver du kunskap om olika tekniska förutsättningar, tillämpliga tekniska lösningar och hur en teknisk design ska utföras för att kommunikationen och anslutningen av fastigheten ska fungera. Du lär dig om vad du behöver känna till tekniskt och vad som behöver levereras i form av robust teknik och tillgänglighet för att beställa ett väl fungerande robust fastighetsnät.

Under en heldag får du en förståelse för tillämpningar av fastighetsnät och viktiga förutsättningar som påverkar systemval och teknisk design. Kursen bygger på Anvisningar Robusta Fastighetsnät.

 

Innehåll i kurs

Bakgrund 

  • Aktörer, Syfte, Koncept, Målgrupp

Definitioner 

  • Begrepp, Standarder, Driftsäkerhet, Risk och konsekvensanalys

Nätstrukturer

  • Accessnod, Teknikutrymmen, Överlämningspunkt, Flexibel anslutning
  • Byggnadsstamnät,Våningsfördelning, Spridningsnät
  • Rumsnät/Bostadsnät/uttag, Underfördelningar, Bostadsfördelningar
  • Referensmodeller enligt Robusta fastighetsnät
  • Fastighetsområdesnät, Extern överlämningspunkt

Minimikrav

  • Teknikutrymme, Märkning, Kontroll, Dokumentation, Principer för märkning
  • Kontroll, Dämpningsmätning, Mätning med OTDR
  • Provningsprotokoll, Checklista

Sammanfattning av dagen

Du får ta del av föreläsarens egna erfarenheter och deltagarnas egna erfarenhetsutbyte och även lära dig vilken teknik som kan tillämpas i en inomhusmiljö och vad som kan orsaka problem vid olika teknikval.

Kursens mål

Du får förståelse för förutsättningar för anvisningen Robusta fastighetsnät inom Robust digital infrastruktur 

– Du får förståelse för vad för tillämpliga standarder och tekniska modeller som kan tillämpas för Robusta fastighetsnät

– Du får även ta del av deltagarnas erfarenhetsutbyte och föreläsaren egna erfarenheter vilket innebär mycket matnyttigt kring dagens teknik och framtida tekniska lösningar.

Kursen är lämplig för;

Dig som har behov av förståelse av teknisk design och tekniska förutsättningar i fastighetsnät för datakommunikation och telekommunikation. Du vill kunna ställa rimliga krav vid beställning och upphandling av nät i kommersiella fastigheter och även kunna delta i upphandlingsprocessen. Du jobbar som beställare, teknisk design eller teknisk projektledare/konsult/projektör/beredare som behöver kunna följa anvisningar för Robusta fastighetsnät eller ansvarar för fastighetsbestånds säkerhets avseende risk & säkerhetsbedömningars, eller ansvarar vid upphandling av fastighetsteknik i offentliga eller kommersiella fastigheter.

Förkunskaper

Tekniskt intresse, erfarenhet av kommunikationsteknik, teknisk projektledning teknisk design av kommunikationsnät och/eller teoretisk kunskap inom datakommunikation, telekommunikations och Informationsteknik

 

Med reservation för eventuella ändringar i programmet. 

Kursmål

Du får förståelse för förutsättningar för anvisningen Robusta fastighetsnät inom Robust digital infrastruktur

Du får förståelse för vad för tillämpliga standarder och tekniska modeller som kan tillämpas för Robusta fastighetsnät

Du får även ta del av deltagarnas erfarenhetsutbyte och föreläsaren egna erfarenheter vilket innebär mycket matnyttigt kring dagens teknik och framtida tekniska lösningar

Förkunskaper

Förkunskaper

Pris

7 900kr exkl. moms 

Föreläsare

Jan Sivertsson Rejlers Defence & Security AB

Jan är en mycket erfaren konsult, specialiserad på komplexa system, nätverksteknik, säkerhetssystem och tekniska avlyssningsskydd samt kravställning och teknisk upphandling. Jan har lång erfarenhet som projektledare, teknisk koordinator och dokumentatör vid komplexa projekt. Jan har också lång erfarenhet som kravställare, utvärderare och förhandlare vid offentlig upphandling. Jan har varit föreläsare sedan 1990.

Utbildningsområden

Fiber utbildning

Nätverk

Telekom & Radio

Vad tycker våra kunder?

Bra kursledare, tydlig och lätt att förstå. En bra genomkörare av något man har jobbat länge med.
Kursdeltagare
Lärde oss hur förläggning går till, vilka material som behövs och hur viktigt arbetsmiljön är för en fibertekniker som man själv inte tänkt på tidigare.
Kursdeltagare
Lärorikt och informativt. Mycket information med bra kursmaterial, så förstod allt utan problem.
Kursdeltagare
sobona
sinfra
robust fiber