Datakommunikation med IP-teknik


Lär dig hur nätverket och internet kommunicerar!

Datorkommunikation är idag en självklarhet i våra liv, både privat och i arbetet. På den här intensiva kursen får du en mycket täckande introduktion till TCP/IP:s roll i datakommunikationen. Vi börjar med en funktionell översikt och går sedan in på detaljnivå. Du lär dig de olika delarnas funktion och hur allt hålls samman av TCP/IP. Kursen ger dig en mycket bra grund inom IP-teknik.

Innehåll i kurs 

Med utgångspunkt från en funktionell översikt tittar vi närmare på de viktigaste detaljerna och hur olika mekanismer fungerar. Området är stort och föränderligt, varför det är viktigt att få en funktionell förståelse för "hur TCP/IP tänker" och vilka mekanismer som styr. Detta gör att man kan förstå även de nyare funktioner och tillämpningar som dyker upp hela tiden. 

•    TCP/IP-modellen -begrepp, funktion och karakteristika
•    Nätskiktet
•    Routing
•    Nätskiktets stödtjänster
•    Transportskiktet
•    Applikationsskiktet - översikt
•    Övervakning och felsökning
•    Säkerhet i nätverket
•    IP-telefon

Dag 1:

Vad karakteriserar TCP/IP
Egenskaper, systemöversikt, datagramorienterad kommunikation
Skiktad kommunikation
Lokalnätet - Ethernet, Switching
Nätskiktet -  Adressering, nätmask, IPv4 och IPv6
Routing - Koncept och protokoll, RIP, OSPF
Nätskiktes stödtjänster - DNS, DHCP, Multicast

Dag 2:

Transportskiktet - Uppgifter och funktion, UDP och TCP
Applikationsskiktet - TELNET, FTP; TFTP, e-post, webben, övervakning, IP-telefoni
Nätövervakning och felsökning
Säkerhet i TCP/IP
Sammanfattning


Kursens mål

Syfte med kursen är att ge en översikt av TCP/IP, förklara funktion, protokoll, sammanhang samt ge exempel på nytta och möjligheter.Du får en mycket god teknisk kunskap inom datakommunikationsområdet som möjliggör att du kan ta rollen som t.ex. beställare, projektledare inom datakommunikations området, kanske jobbar du som patenjurist och behöver få kunskapen om området.

Pris

13 900 kr exkl. moms 

Föreläsare

Jan Sivertsson Rejlers Defence & Security AB

Jan är en mycket erfaren konsult, specialiserad på komplexa system, nätverksteknik, säkerhetssystem och tekniska avlyssningsskydd samt kravställning och teknisk upphandling. Jan har lång erfarenhet som projektledare, teknisk koordinator och dokumentatör vid komplexa projekt. Jan har också lång erfarenhet som kravställare, utvärderare och förhandlare vid offentlig upphandling. Jan har varit föreläsare för STF Ingenjörsutbildning sedan 1990.