Certifierad nätverkstekniker


Certifierad nätverkstekniker är en kvalificerad utbildning på totalt 9 dagar, uppdelade på 3 kurser. För 
effektiv inlärning och verklig förståelse varvas teori med praktiska laborationer igenom hela utbildningen. 
Varje kurs avslutas med ett kunskapsprov för att säkerställa dina kunskaper. Som certifierad nätverkstekniker 
kan du sedan skickligt hantera kommunikationsutrustning som datorer, switchar och routrar i ett 
medelstort nätverk. 

1. Nätverksteknik - praktisk grundkurs 

Kunskap om de komponenter, tekniker och protokoll som en nätverkstekniker stöter på i ett lokalt datanätverk. Kursen fokuserar på TCP/IP och LAN-teknologin Ethernet , WLAN, VLAN och spanning tree. 

2. IP-nät - tjänster och protokoll 

Kunskaper om protokoll och tjänster i TCP/IP-nät. Praktiska övningar i form av adressberäkning, subnät-maskhantering och protokollanalys samt konfigurering av DHCP och DNS.

3. Routing - internetworking 

Kunskaper om routing, routertillämpningar och routingprotokoll RIP, OSPF, I-IS/IS. Förutom vanliga termer, genomgicks BGP och MPLS-tekniken samt Quality of Service i IP-nät. Deltagaren får även inblick i hur olika nättjänster används för sammankoppling av LAN.

Kursdatum HT 23:

Del 1 -- 3-5 Oktober 2023

Del 2 -- 31 Oktober - 2 November 2023

Del 3 -- 5-7 December 2023

Kursdatum VT 24

Del 1, 9--11 april 2024

Del 2, 21--23 maj 2024

Del 3, 18--20 juni 2024


Kursens mål

Ge dig en yrkeskompetens inom nätverksteknik, Ethernet, switching, VLAN, TCP/IP och routing. Efter kurs och godkända kompetensprov erhåller du certifiering ”Certifierad Nätverkstekniker” och kan arbeta i små och medelstora företagsnätverk.

Pris

49 500 kr exkl. moms 

Föreläsare

Jan Sivertsson Rejlers Defence & Security AB

Jan är en mycket erfaren konsult, specialiserad på komplexa system, nätverksteknik, säkerhetssystem och tekniska avlyssningsskydd samt kravställning och teknisk upphandling. Jan har lång erfarenhet som projektledare, teknisk koordinator och dokumentatör vid komplexa projekt. Jan har också lång erfarenhet som kravställare, utvärderare och förhandlare vid offentlig upphandling. Jan har varit föreläsare för STF Ingenjörsutbildning sedan 1990.