qnetworks-logo

Praktiska Utblidningar

Praktiska utbildningar så att du med självförtroende kan ta dig an kommunikationstekniken och den digitala infrastrukturen!

Rätt byggda fiberanläggningar och kommunikationsnät leder till en robust digital infrastruktur.

Lär dig att hantera materialen, metoderna och tekniken på en yrkesmässig nivå ochpå så sätt skapa en miniminivå för robusthet för våra fiberanläggningar, bredbandsnät och företags/fastighetsnät.

Utbilda dig med förtroende hos oss på Qnetworks med över 30 år erfarenhet av praktiska utbildningar
för yrkespersoner.

sobona
sinfra
robust fiber