Fiberoptisk nätprojektering


Lär dig planera fiberoptiska nät till slutanvändaren, FTTX-nät. En praktisk kurs där du får vägledning i hur man projekterar och bygger dessa FTTX­nät. Upplägget kombinerar teoretiska avsnitt med praktiska gruppövningar, där du får planera och kostnadsberäkna olika nät.

Du lär dig att upprätta en ekonomisk kalkyl med ingående komponenter och du får även förslag till dokumentation. Som utgångspunkt används Anvisningar för Robust fiber. Även som yrkesverksam projektör får du nya insikter.

Innehåll i kurs

Ett fibernät är en kombination av standardkanalisation, mikrokanalisation, mikrokabel och blåsfiber och till detta fogas nätmaterial i form av termineringsutrusning, fiberuttag mm. 
Vår expert och uppskattade föreläsare inleder med teoriavsnitt och presentation av de passiva komponenterna som används vid installation av fiberoptiska nät: 

•    Mikro- och standardkanalisation
•    Olika typer av blåsfiber, mikrokabel, blåsutrustning
•    Generell genomgång av traditionell installation av kabel och kanalisation
•    Förslag till dokumentation
•    Gruppuppgift: Med hjälp av kartor och skisser gör vi en planering och kostnadskalkyl över olika nät.
-    Kontors- eller fastighetsnät
-    Ett större villaområde
-    Ett större bostadsområde med flerfamiljshus
-    Ett kombinerat nät med villabebyggelse samt flerbostadshus


Kursens mål

Du ska efter denna kurs kunna planera ett FTTX-nät utifrån fiberoptiska grunder och upprätta en preliminär ekonomisk kalkyl över ingånde passiva komponenter. Du kommer att vara väl förtrogen med de senaste landvinningarna inom fiberoptisk installationsteknik! 

Pris

18 400 kr ex. moms

Föreläsare

Stefan Gistvik SG Optics

Stefan har under hela sitt yrkesverksamma liv sysslat med utbildning. Han har varit aktiv inom fiberoptik i drygt 30 år och varit kursledare hos STF sedan början av 1990-talet. Stefan är författare till ett antal böcker och har medverkat i olika projekt för anvisningar och rekommendationer, SEK 434, Tillväxtverkets anvisningar och Robust fiber. Boken ”Handbok i praktisk fiberoptik” är kursbok i ”Grundkurs i fiberoptik och Fiberoptisk nätprojektering".Stefan är medlem av konceptet Robust fibers förvaltningsråd och ordförande i konceptet Robust fibers utbildningsråd.