Preparandkurs Certifierad Fibertekniker, CFT


Utbildningen omfattar 3 dagar med lärarledd undervisning och omfattar såväl teoretiska genomgångar som praktiska övningsmoment. Övningarna utförs med verklig installationsutrustning i realistisk installationsmiljö.

Dag 4 får du utföra både den Teoretiska och Praktiska delen av Examinationen för Certifierad Fibertekniker.

OBS! Det krävs mångårig erfarenhet av arbete med fiberinstallation för att genomföra certifieringen på en godkänd nivå.

Kontakta oss på 08-10 10 90 eller info@remove-this.qnetworks.remove-this.se för inplanering av kurstillfälle.

 

Innehåll i kurs

Fiberteori

• kort historik - fiberns ursprung och utveckling

• hur en fiber fungerar

• olika fibertyper, multimod (MM) och singelmod (SM)

• fibers mekaniska egenskaper och påverkan från miljön

• fiberskydd - löst och fast sekundärskydd

• fiberkabeltyper - konstruktion och användningsområden

• var uppstår dämpning

• teori bakom fiberskarvning och mätteknik

• våglängder

Mätning

• handhavande av instrument samt vård och skötsel

• kalibrering - varför och hur

• renlighet och skador - kontroll samt påverkan på mätning

• hur en OTDR fungerar

• mätning av dämpning med en OTDR

• mätning av fiberlängd med en OTDR

• felsökning med OTDR - typ av fel, lokalisering av felkälla

• hur en ljuskälla-effektmeter (power meter) fungerar

• slutmätning av länk med ljuskälla-effektmeter

• OTDR eller ljuskälla-effektmeter - när används vad? Skarvning

• principerna bakom kontakterad, svetsad oc

Skarvning

• principerna bakom kontakterad, svetsad och mekanisk fiberskarv

• dämpning i svetsad respektive mekanisk fiberskarv

• handhavande av fibersvets och tillbehör

• arbetsmiljö - planering, ergonomi, säkerhet samt städning (fiberspill)

• kablars mekaniska egenskaper

• hantering av kabel - avmantling, tillmåttning,

• introduktion i organisering och fixering i skarvbox

• märkning av fiber och skydd av skarv

Med reservation för eventuella ändringar i programmet. 


Kursens mål

Kursen förbereder dig inför prov för Certifierad fibertekniker och innehåller både teori och praktiska övningar, fiberskarvning i ODF och mätning.

Precis som du går körskola och kör upp hos Trafikverket, kan du förbereda dig hos oss på Qnetworks för att sedan examinera dig hos oss.

Vi förbereder dig på bästa sätt.

Pris

Preparand kurs dag 1-3

18 400kr/person ex moms

Certifiering och Praktisk examination dag 4

7 000kr/person ex moms

Föreläsare

Johan Claesson, Qnetworks

Johan har arbetat i telekombranschen sedan 1998.

Han har jobbat som ledare/chef/företagsledare/utbildare inom många olika verksamheter inom telekom och fiber.

Johan har även som konsult drivit FTTX projekt och utbildat andra genom kurser för såväl privata som offentliga organisationer.

Han brinner för att utbilda andra, gillar utmaningar och att utveckla personal.  

Johan drivs och trivs av att vara delaktig, av att ges möjlighet att dela sina kunskaper till andra och göra skillnad.