Preparandkurs Certifierad Fibertekniker, CFT


Utbildningen omfattar 36 timmar lärarledd undervisning fördelat på 4 dagar och omfattar såväl teoretiska genomgångar som praktiska övningsmoment. Övningarna utförs med verklig installationsutrustning i realistisk installationsmiljö.

Innehåll i kurs

Fiberteori

• kort historik - fiberns ursprung och utveckling

• hur en fiber fungerar

• olika fibertyper, multimod (MM) och singelmod (SM)

• fibers mekaniska egenskaper och påverkan från miljön

• fiberskydd - löst och fast sekundärskydd

• fiberkabeltyper - konstruktion och användningsområden

• var uppstår dämpning

• teori bakom fiberskarvning och mätteknik

• våglängder

Mätning

• handhavande av instrument samt vård och skötsel

• kalibrering - varför och hur

• renlighet och skador - kontroll samt påverkan på mätning

• hur en OTDR fungerar

• mätning av dämpning med en OTDR

• mätning av fiberlängd med en OTDR

• felsökning med OTDR - typ av fel, lokalisering av felkälla

• hur en ljuskälla-effektmeter (power meter) fungerar

• slutmätning av länk med ljuskälla-effektmeter

• OTDR eller ljuskälla-effektmeter - när används vad? Skarvning

• principerna bakom kontakterad, svetsad oc

Skarvning

• principerna bakom kontakterad, svetsad och mekanisk fiberskarv

• dämpning i svetsad respektive mekanisk fiberskarv

• handhavande av fibersvets och tillbehör

• arbetsmiljö - planering, ergonomi, säkerhet samt städning (fiberspill)

• kablars mekaniska egenskaper

• hantering av kabel - avmantling, tillmåttning,

• introduktion i organisering och fixering i skarvbox

• märkning av fiber och skydd av skarv

Med reservation för eventuella ändringar i programmet. 

Kursens mål

Kursen förbereder dig inför prov för Certifierad fibertekniker och innehåller både teori och praktiska övningar, fiberskarvning i ODF och mätning.

Precis som du går körskola och kör upp hos Trafikverket, kan du förbereda dig hos oss på Northlab Networks för att sedan examinera dig hos någon av Sveriges två examinationscenter. Vi förbereder dig på bästa sätt.

Pris

33 000:-/person

Föreläsare

Qnetworks - Johan Claesson