qnetworks-logo

Radiomätningar av 5G i fält

Kursbeskrivning

Grundläggande spektrumanalys och 5G-signalanalys för installation och underhåll

Under två dagar erbjuds du som jobbar med installation och underhåll av radiobasstationer en kurs som ger grundläggande förståelse för spektrumanalys samt radiomätningar för det nya 5G-luftgränssnittet (”5G New Radio”).

I kursen varvas grundläggande teori med praktiska övningar.


Kursinnehåll

Kursen inleds med att gå igenom grundläggande spektrumanalys och hur en spektrumanalysator, en radiomätteknikers viktigaste redskap, är uppbyggd och fungerar. Moderna spektrumanalysatorer kan även analysera modulerade, bredbandiga signaler, såsom 5G, och används därför vid installation, underhåll och felsökning av radiobasstationer för att säkerställa kvaliteten av den utgående radiosignalen och därmed slutanvändarna.

Inom grundläggande spektrumanalys går vi igenom vilka delar som utgör en traditionell superheterodyn spektrumanalysator samt hur användaren kan påverka dessa delar genom inställningar i instrumentet. Vi går även översiktligt igenom olika typer av analysatorer och hur dessa skiljer sig åt, t ex vektorsignalanalysatorer (VSA) och realtidssspektrumanalysatorer (RTSA).

5G inleds med en övergripande introduktion till vad man vill åstadkomma med den nya standarden, vilka de drivande faktorerna är och några av de viktigaste koncepten i luftgränssnittet som möjliggör det man vill åstadkomma. Förståelse för dessa koncept är viktiga för att på ett riktigt sätt kunna mäta signalkvaliteten från en 5G-radiobasstation med en vektorsignalanalysator.

Kursprogram

Dag 1

Den traditionella superheterodyna spektrumanalysatorn

 • Vi går igenom de viktiga delarna, såsom: blandare, lokal oscillator (”Local Oscillator”), mellanfrekvensfilter (”IF filter”), videofilter, dämpare, förstärkare, förförstärkare, detektorer, osv.

Moderna spektrum- och signalanalysatorer och dess skillnader

 • FFT-analysator, vektorsignalanalysator, realtidsspektrumanalysator

Spektrumanalysatorns inställningar

 • Vi går igenom grundläggande inställningar och hur dessa påverkar de viktiga delarna i analysatorn
 • Frekvensområde, upplösningsbandbredd (”RBW”), videobandbredd (”VBW”), referensnivå, dämpning, förförstärkning, sveptid, osv.

Praktiska övningar

 • Kursdeltagaren får uppgifter att mäta på enklare signaler för att öva på att använda instrumentets inställningar

Dag 2

Introduktion av 5G NR

 • Vilka är de drivande faktorerna?

Introduktion till 5G-luftgränssnittet (”New Radio”) och radioåtkomst (”Radio Access”)

 • Nätverksarkitektur i 5G: fristående (”SA”), icke-fristående (”NSA”)
 • Frekvensband och kanaler
 • Modulation och modulationstekniker, såsom binär fasskiftmodulering (”BPSK”), kvadraturfasskiftmodulering (”QPSK”) och kvadraturamplitudmodulering (”QAM”)
 • Luftgränssnittet i 5G: OFDM, OFDMA, SC-OFDM
 • Luftgränssnittet i 5G: diversitet, MIMO, mMIMO, strålformning
 • Det fysiska lagret i 5G: ramformat (”frame format”), duplexlägen, resursnät (”resource grid”)
 • Det fysiska lagret i 5G: synkroniseringssignalblock (”SSB”), synkroniseringsraster

 

Praktiska övningar

Kursdeltagaren får uppgifter att mäta på 5G-signaler, t ex ange fysiskt cell-ID (”PCI”), felvektorstorlek (”EVM”), kanaleffekt, upptagen bandbredd, ekvivalent isotropisk utstrålad effekt (”EIRP”), användning av grindoperation för mätning av pulsade signaler (”gating”), osv.

Kursmål

 • Att du får en insikt i hur en spektrumanalysator är uppbyggd
 • Att du får en förståelse hur gjorda inställningar påverkar analysatorns olika delar och vilken inverkan dessa får på mätresultaten
 • Att du får en överblick av olika typer av spektrumanalysatorer och hur de skiljer sig åt
 • Att du får en överblick av det nya luftgränssnittet i 5G
 • Att du får en förståelse för viktiga principer i den nya 5G-radion och kan använda den förståelsen för att analysera 5G-radiosignaler

Förkunskaper

Förkunskaper

Pris

16 900 kr exkl. moms

Föreläsare

Johan Wallblad Field Application Engineer uW&RF, Anritsu

Johan har arbetat som ingenjör inom RF och mikrovåg i mer än 15 år. Det hela började på Ericsson Mobile Platforms i Lund som ansvarig för Bluetooth-hårdvaran i deras referensmobiltelefoner och sedan vidare till basstationssidan på Ericsson. Därefter har Johan jobbat som Field Application Engineer, först på Marvell Semiconductor med fokus på WLAN-kretsar och sedan 2015 på Anritsu som produktspecialist inom spektrum- och nätverksanalys (VNA).

 

Utbildningsområden

Fiber utbildning

Nätverk

Telekom & Radio

Vad tycker våra kunder?

Bra kursledare, tydlig och lätt att förstå. En bra genomkörare av något man har jobbat länge med.
Kursdeltagare
Lärde oss hur förläggning går till, vilka material som behövs och hur viktigt arbetsmiljön är för en fibertekniker som man själv inte tänkt på tidigare.
Kursdeltagare
Lärorikt och informativt. Mycket information med bra kursmaterial, så förstod allt utan problem.
Kursdeltagare
sobona
sinfra
robust fiber