qnetworks-logo

Qnetworks, Allmänna villkor utbildning

Kursprogram 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar av innehåll i kursprogram.

Integritetspolicy 
Vi följer EUs förordning, GDPR, vid hantering av personuppgifter i samband med kursadministration och utskick.

Lärarledd klassrumsutbildning och distansutbildning

Kursanmälan
Du bokar kursplats här på www.qnetworks.se. Anmälningar hanteras i den ordning de kommer till oss. Anmälningarna från företagskunder är bindande.

Bekräftelse 
När vi tagit emot din anmälan återkommer vi med ett ordererkännande till dig senast nästkommande vardag. Är kursen vara fullbokad meddelar vi dig alternativa datum.
Avvakta med biljettinköp innan kursen är bekräftad eller att du fått kallelse.

Kallelse 
Sker senast ca två veckor innan kursstart. När kursen är bekräftad skickar vi dig en kallelse där du får information om adress för kurslokal och detaljerade kurstider.

Kurstider 
Start och sluttider för våra kurser och utbildningar kan skilja sig åt.
Tiderna anges i kallelsen. Kontakta oss om något är oklart.

Hotellreservation
Vi hanterar inte hotellbokningar.

Kursavgifter 
Kursavgiften inkluderar kursdokumentation. Angivet pris är exklusive moms.
Notera att som privatperson tillkommer lagstadgad moms på angivna priser.

För lärarledda kurser på distans är kursavgiften densamma oavsett om deltagaren väljer att delta på plats eller på distans.

Vid fysiska klassrumsutbildningar ingår lunch och fika, om inget annat angetts.

Logi och resor ingår ej.

Moms tillkommer. Betalningsvillkor: 30 dagar netto.

Förhinder/Avbokning 
Har du av olika orsaker inte möjlighet att utnyttja din kursplats, får den överlåtas till någon annan person.

Vid certifiering enligt Robust fiber kan inte kompetensprovet överlåtas.

Enligt branschens standardvillkor för avbokning debiteras 50% av kursavgiften vid avbokning 4-2 veckor före kursstart och 100% av kursavgiften vid avbokning 2-0 veckor före kursstart.

I de fall där avbokning sker på grund av sjukdom och du fortfarande vill gå kursen vid annat tillfälle förbehåller sig Qnetworks rätten att pröva individuellt beroende på kursplats. Kostnad för matpaket och dokumentation för det avbokade kurstillfället kan tillkomma.

Inställd kurs 
Qnetworks förbehåller sig rätten att ställa in kurstillfället om antalet anmälningar är för få. Vid inställd kurs meddelar vi dig senast 10 dagar innan kurstillfällets startdatum.

Om Qnetworks på grund av föreläsares sjukdom eller pga. av riktlinjer från myndigheter måste ställa in kursen erbjuds ett nytt  kurstillfälle. Qnetworks ersätter inte outnyttjade biljetter för transport och kostnader för bokad logi.

Försäkring av kursdeltagare
För våra praktiska kurser förutsätter vi att kursdeltagarens arbetsgivare har sin personal fullständigt försäkrad.

Ångerrätt 
För företagskunder är köpet bindande i samband med kursbokningen.

För privatkunder gäller rättigheter enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda varor utan att ange någon anledning inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. Har däremot tjänster dvs. kursen nyttjats ska betalning göras. För att returen ska vara giltig skall produkten vara oanvänd.

Force Majure 
Qnetworks är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lag eller föreskrift, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet utanför vår kontroll och skall ej heller vara ansvarigt för skada i de fall då kurs helt eller delvis måste inställas p g a föreläsares sjukdom. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Qnetworks självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.