Robust fiber - Projektör


Lär dig arbetet som fiberprojektör och arbeta professionellt med planering och beredning av fibernät. Under utbildningen genomför du en hel projektering från genomgång av beställningsunderlaget till hur man lämnar ifrån sig alla bygghandlingar, beställningsunderlag för material, ekonomiska kalkyler och tidplanering.

Dokumentation och kvalitetssäkring ingår. Utbildningen utgår från branschens skall­krav och anvisningar enligt konceptet Robust fiber.

Innehåll i kurs

•    Anvisningarna för Robust fiber
•    Tillståndsansökningar
•    Ett projekts livscykel och projektörens medverkan
•    Passiva komponenter vid byggandet av fiberoptiska nät
•    Olika typer av nätlösningar för olika bebyggelseområden
•    Vilka handlingar som ska komma ut av projektörens arbete
•    Projektkalkyler och ekonomisk uppföljning
•    Resursbehov och tidplanering
•    Kvalitetssäkring och dokumentation

Under utbildningen får du praktiskt prova på:

•    Tillståndsansökning
•    Schaktprojektering och grävningsunderlag
•    Kanalisationsprojekt och schematisk presentation
•    Kabelplanering och schematisk presentation
•    Fiberdisponering och principer för dokumentation
•    Panelkort och kopplingsunderlag
•    Projektkalkyler

Kursens mål

Att utbilda självgående projektörer som vet vad som skall göras och när. Deltagarna ska vara väl förtrogna med det material och de metoder som är aktuella och vikten av bra underlag till utförarna och bra dokumentation. 

Kursprogram

•    Tillstånd (tillstånds- och bidragsansökan)
•    Anvisningar (lokala och nationella)

•    Riktlinjer
•    PTS/SSNf Robust fiber

Teknisk kunskap

•    Schakt
•    Kanalisation (Förevisning av kanalisationsmaterial, förläggningstekniker och besiktning)
•    Noder/Brunnar/Skåp

•    Optofiber (Förevisning av fiber och etableringstekniker, inmätning och protokoll)
•    Information omfiberskarvning.

Systemkunskap

•    Kartsystem (Introduktion i olika kart- och koordinatsystem)
•    lnformationssystem

•    Hjälpsystem (Information om flera hjälp­och stödsystem)

Färdigheter

•    Insamling
•    Utvärdering
•    Projektering
•    Beställning
•    Genomförande
•    Kontroll

•    Dokumentation
•    Överlämning
•    Fiberoptisk nätprojektering
•    Projektfaser och tidsplanering
•    Färdighetsövning

Förkunskaper:

Du har kunskap om fiberanläggningsprojekt eller har arbetat med praktisk i fiberanläggningsprojekt.

Du har PC vana och har arbetat med AutoCad eller motsvarande program.

Med reservation för eventuella ändringar i programmet. 


Vad säger tidigare deltagare?

”Jag tycker kursen var oerhört bra strukturerad, innehållsrik och bred.

Jag tycker Jerker var 10/10 i allt ifrån kunnighet, pedagogik och inkännande av allas olika förutsättningar.
Varje kursdag var bra upplagd och även om det kan vara påfrestande att sitta intensivt och lära sig nya saker i 8-10h så var det en bra mix på dagarna och Jerkers energi och lust att lära ut bidrog mycket och gjorde så ingen dag blev utdragen och seg.”

Kursens mål

Att utbilda självgående projektörer som vet vad som skall göras och när. Deltagarna ska vara väl förtrogna med det material och de metoder som är aktuella och vikten av bra underlag till utförarna och bra dokumentation.

Pris

57 750 kr exkl. moms 

Föreläsare

Jerker Ardnor Rejlers Sverige

Ingenjör med mer än 20 års arbetserfarenhet från IT och telekom. Jerker har jobbat med projektering, driftsättning, dokumentation, besiktning och projektledning av optofiber sedan 2001. Som konsult för Rejlers har Jerker i sina uppdrag jobbat med både flertalet av de nationella bredbandsleverantörerna såväl som de mindre nätägare. Han har också bedrivit utbildning inom verksamhetsområdet sedan 2013.