qnetworks-logo

Robust fiber - Projektör

Kursbeskrivning

Lär dig arbetet som fiberprojektör och arbeta professionellt med planering och beredning av fibernät. Under utbildningen genomför du en hel projektering från genomgång av beställningsunderlaget till hur man lämnar ifrån sig alla bygghandlingar, beställningsunderlag för material, ekonomiska kalkyler och tidplanering.

Dokumentation och kvalitetssäkring ingår. Utbildningen utgår från branschens skall­krav och anvisningar enligt konceptet Robust fiber.

Innehåll i kurs

•    Anvisningarna för Robust fiber
•    Tillståndsansökningar
•    Ett projekts livscykel och projektörens medverkan
•    Passiva komponenter vid byggandet av fiberoptiska nät
•    Olika typer av nätlösningar för olika bebyggelseområden
•    Vilka handlingar som ska komma ut av projektörens arbete
•    Projektkalkyler och ekonomisk uppföljning
•    Resursbehov och tidplanering
•    Kvalitetssäkring och dokumentation

Under utbildningen får du praktiskt prova på:

•    Tillståndsansökning
•    Schaktprojektering och grävningsunderlag
•    Kanalisationsprojekt och schematisk presentation
•    Kabelplanering och schematisk presentation
•    Fiberdisponering och principer för dokumentation
•    Panelkort och kopplingsunderlag
•    Projektkalkyler

Kursprogram

•    Tillstånd (tillstånds- och bidragsansökan)
•    Anvisningar (lokala och nationella)

•    Riktlinjer
•    PTS/SSNf Robust fiber

Teknisk kunskap

•    Schakt
•    Kanalisation (Förevisning av kanalisationsmaterial, förläggningstekniker och besiktning)
•    Noder/Brunnar/Skåp

•    Optofiber (Förevisning av fiber och etableringstekniker, inmätning och protokoll)
•    Information omfiberskarvning.

Systemkunskap

•    Kartsystem (Introduktion i olika kart- och koordinatsystem)
•    lnformationssystem

•    Hjälpsystem (Information om flera hjälp­och stödsystem)

Färdigheter

•    Insamling
•    Utvärdering
•    Projektering
•    Beställning
•    Genomförande
•    Kontroll

•    Dokumentation
•    Överlämning
•    Fiberoptisk nätprojektering
•    Projektfaser och tidsplanering
•    Färdighetsövning

Förkunskaper:

Du har kunskap om fiberanläggningsprojekt eller har arbetat med praktisk i fiberanläggningsprojekt.

Du har PC vana och har arbetat med AutoCad eller motsvarande program.

Med reservation för eventuella ändringar i programmet. 

Kursmål

Att utbilda självgående projektörer som vet vad som skall göras och när. Deltagarna ska vara väl förtrogna med det material och de metoder som är aktuella och vikten av bra underlag till utförarna och bra dokumentation.

Förkunskaper

Förkunskaper

Pris

64 500 kr exkl. moms 

Föreläsare

Ingenjör med mer än 20 års arbetserfarenhet från IT och telekom. Jerker har jobbat med projektering, driftsättning, dokumentation, besiktning och projektledning av optofiber sedan 2001. Som konsult för Rejlers har Jerker i sina uppdrag jobbat med både flertalet av de nationella bredbandsleverantörerna såväl som de mindre nätägare. Han har också bedrivit utbildning inom verksamhetsområdet sedan 2013.

Utbildningsområden

Fiber utbildning

Nätverk

Telekom & Radio

Vad tycker våra kunder?

Bra kursledare, tydlig och lätt att förstå. En bra genomkörare av något man har jobbat länge med.
Kursdeltagare
Lärde oss hur förläggning går till, vilka material som behövs och hur viktigt arbetsmiljön är för en fibertekniker som man själv inte tänkt på tidigare.
Kursdeltagare
Lärorikt och informativt. Mycket information med bra kursmaterial, så förstod allt utan problem.
Kursdeltagare
sobona
sinfra
robust fiber
brown round cookie on white surface
Vi använder kakor!

Vi vill att ditt besök på sidan ska bli så bra som möjligt. Här kan du läsa om vad vi sparar.