qnetworks-logo

Cybersäkerhet - Expertkurs (4-dagar)

Kursbeskrivning

Välkommen till påbyggnadskursen inom Cybersäkerhet, på expertnivå.

Du som deltagare i kursen kommer bygga vidare på dina kunskaper inom detta område och få en stark kunskapsgrund att stå på. Du kan arbeta på avancerad specialist- eller expertnivå inom områden som informationssäkerhet, teknisk säkerhet, fysisk säkerhet, regulatoriska krav, riskhantering, driftsäkerhet.

Genom att gå vår certifieringsutbildning kan du bevisa att du uppnått avancerade kunskaper inom området och arbeta vidare i din karriär och ta större ansvar inom säkerhetsarbetet i din organisation.

Kursen lämpar sig för dig som arbetar som mellanchef, ledare i offentlig förvaltning, säkerhetsansvarig i små- och medelstora företag, medarbetare i säkerhetsteam på större bolag, inom konsultverksamhet och riktar sig mot alla branscher. Vi går in på vissa branschspecifika områden som är viktiga att känna till och fördjupa sig inom. 

Vi analyserar verkliga incidenter som ger oss lärdom och förståelse för hur vi skyddar oss mot olika hot

Du kommer efter avslutad kurs bättre kunna förstå och arbeta med riskarbete samt etablera en god säkerhetskultur som minskar risk och skapar och upprätthåller styrdokument.

Avancerad Hotjakt och Threat Intelligence

 • Djupdykning i Threat Intelligence-cykeln
 • Tactics, Techniques, and Procedures (TTPs) och Indicators of Compromise (IoCs)
 • Användning av avancerade hotjaktverktyg och tekniker
 • Skapande och användning av Sigma-metodik
 • Realtids hotjaktsscenarier och övningar

 

Cyberkriminologi och APT (Advanced Persistent Threats)

 • Analysera cyberkriminellas motiv och metoder
 • Förstå och identifiera APTs
 • Fallstudier av kända cyberattacker och APT-grupper

 

Säkerhet i Komplexa System

 • Säkerhet i distribuerade system och mikroservices
 • Säkerhet i industriella styrsystem (ICS) och SCADA
 • Säkerhet i 5G-nätverk och andra moderna kommunikationssystem
 • Användning av AI och maskininlärning för säkerhet i komplexa system

 

Incidentrespons och Digital Forensik på Expertnivå

 • Utveckling av avancerade incidentresponsplaner och -procedurer
 • Forensisk analys av avancerade attacker
 • Användning av avancerade verktyg för minnes- och filsystemforensik
 • Incidenträttsmedicinska utredningar och rättsliga överväganden

 

Strategisk Säkerhetshantering

 • Utveckling av företagsomfattande säkerhetsstrategier
 • Hantering av cyberrisker på strategisk nivå
 • Cyberresiliens och kontinuitetsplanering
 • Förhållande mellan cybersäkerhet och företagsstyrning

 

Nya hot och framtidstrender 

 • Säkerhet i kvantdatorer och kvantkommunikation
 • Utveckling inom AI-säkerhet och autonoma system
 • Cyberfysiska system och deras säkerhetsutmaningar
 • Förutsägelser och framtida trender inom cybersäkerhet
Cybersäkerhet Expertkurs
Cybersäkerhet Expertkurs

Kursmål

Diplomutbildning efter slutförd kurs, bevis för kunskaper på expertnivå.

Bra grundkunskaper för att studera vidare till avancerade certifieringar.

Ökad anställningsbarhet för dig som söker nytt jobb.

Bra förutsättning för att vidareutbilda dig och utvecklas i din befintliga karriär.

Ökad förståelse inom offentlig sektor, privat sektor och där dessa världar möts.

Denna kurs är utformad för att ge expertnivåkunskaper och färdigheter inom cybersäkerhet. Kursen fokuserar på avancerad hotjakt, cyberkriminologi, avancerad kryptografi, säkerhet i komplexa system och strategisk säkerhetshantering. Kursen innehåller även omfattande praktiska övningar och realtidsprojekt.

Kursen är utformad för att förse deltagarna med den djupgående expertis och de specialiserade färdigheterna som krävs för att hantera de mest avancerade och komplexa säkerhetsutmaningarna i dagens digitala miljö.

Förkunskaper

Pris

Kursavgift: 29 900 kr (inkl prov avgift)

Provavgift: 995kr

Föreläsare
-

Utbildningsområden

Fiber utbildning

Nätverk

Telekom & Radio

Vad tycker våra kunder?

Bra kursledare, tydlig och lätt att förstå. En bra genomkörare av något man har jobbat länge med.
Kursdeltagare
Lärde oss hur förläggning går till, vilka material som behövs och hur viktigt arbetsmiljön är för en fibertekniker som man själv inte tänkt på tidigare.
Kursdeltagare
Lärorikt och informativt. Mycket information med bra kursmaterial, så förstod allt utan problem.
Kursdeltagare
sobona
sinfra
robust fiber
brown round cookie on white surface
Vi använder kakor!

Vi vill att ditt besök på sidan ska bli så bra som möjligt. Här kan du läsa om vad vi sparar.