qnetworks-logo

Cybersäkerhet - Fortsättningsskurs (4-dagar)

Kursbeskrivning

Välkommen till påbyggnadskursen Cybersäkerhet Fortsättning.

Arbetslivserfarenhet är att föredra då vi startar på en hög nivå och utgår därifrån för att bygga vidare på dina expertkunskaper inom området i denna certifieringsutbildning.

Genom praktisk och teoretisk fördjupning uppnår vi effektivt en högre kunskapsnivå och ger dig verktygen för att bygga vidare på din karriär. 

Detta ständigt föränderliga område där moment som omvärldsbevakning, nätverk och informationsinhämtning samt analys är lika självklara som djupgående kunskaper inom hur man tillämpar olika metodiker för att uppnå god säkerhet, preventiv säkerhet såväl som att hantera incidenter och utföra uppgifter som forensik för att förstå vad som inträffat i en incident. Denna kurs är förberedande för Expertkursen.

Informationssäkerhet, standarder och efterlevnad

 • Styrning, riskhantering och regelsefterlevnad 
 • Översikt av viktiga säkerhetsstandarder och ramverk (ISO/IEC 27001, NIST, etc.)
 • Implementering av säkerhetskontroller och efterlevnadsramverk samt säkerhetsrevisioner
 • GDPR och andra dataskyddsregler
 

Avancerad nätverkssäkerhet

 • Fördjupning i nätverksarkitektur och designprinciper
 • Intrusion Detection Systems (IDS) och Intrusion Prevention Systems (IPS)
 • Nätverkssegmentering och Zero Trust-modeller
 • Säkerhet i moln- och hybridmiljöer (Cloud Security)
 

Hotanalys och incidentrespons

 • Avancerad hotanalys och intelligence
 • Incidentresponsstrategier och planering
 • Övningar i incidenthantering och respons
 • Digital forensik: verktyg och tekniker för att analysera säkerhetsincidenter
 

Kryptografi och datasäkerhet

 • Fördjupning i asymmetrisk och symmetrisk kryptering
 • Implementering av Public Key Infrastructure (PKI)
 • Kryptering av data i vila och under överföring
 • Anonymisering och integritetsskyddstekniker
 

Säker mjukvaruutveckling

 • Säkerhetsprinciper för mjukvaruutveckling (Secure Software Development Lifecycle – SSDLC)
 • Vanliga sårbarheter i applikationer och hur man åtgärdar dem
 • Kodgranskning och säkerhetstester (static and dynamic analysis)
 • DevSecOps: integrering av säkerhet i DevOps-processer
 

Penetrationstestning och etisk hackning

 • Fördjupade metoder för penetrationstestning
 • Utnyttjande av sårbarheter och efterexploateringstekniker
 • Verktyg och tekniker för avancerad penetrationstestning
 • Red Team/Blue Team övningar
 

Specialämnen och emerging technologies

 • Säkerhet i Internet of Things (IoT) och industriella styrsystem (ICS)
 • Operational Technology (OT)
 • Artificiell intelligens och maskininlärning i cybersäkerhet
 • Blockchain och dess säkerhetsimplikationer
 • Cyberkrigföring och nationell säkerhet
Cybersäkerhet fortsättningskurs

Kursmål

 • Diplomutbildning efter slutförd kurs, bevis för kunskaper på avancerad nivå.
 • Bra grundkunskaper för att studera vidare till ytterligare certifieringar.
 • Ökad anställningsbarhet för dig som söker nytt jobb.
 • Bra förutsättning för att vidareutbilda dig och utvecklas i din befintliga karriär.
 • Du kan fortsätta med en påbyggnadskurs i något av våra områden inom: OT/IoT/SCADA-säkerhet, Informationssäkerhetsrådgivare, certifierad informationssäkerhetschef (CISO), CISM, CISSP, GIAC etc.
 • Denna kurs är utformad för att ge deltagarna en djupare förståelse för avancerade koncept och tekniker inom cybersäkerhet. Kursen täcker områden som avancerad nätverkssäkerhet, hotanalys, digital forensik, säker utveckling av mjukvara, och efterlevnad av säkerhetsstandarder.
 • Kursen är utformad för att ge deltagarna inte bara teoretisk kunskap utan även praktiska färdigheter som de kan tillämpa i sina yrkesroller inom cybersäkerhet.

Förkunskaper

Pris

Kursavgift: 29 900kr (inkl prov avgift)

Prov avgift: 995kr

Föreläsare

Utbildningsområden

Fiber utbildning

Nätverk

Telekom & Radio

Vad tycker våra kunder?

Bra kursledare, tydlig och lätt att förstå. En bra genomkörare av något man har jobbat länge med.
Kursdeltagare
Lärde oss hur förläggning går till, vilka material som behövs och hur viktigt arbetsmiljön är för en fibertekniker som man själv inte tänkt på tidigare.
Kursdeltagare
Lärorikt och informativt. Mycket information med bra kursmaterial, så förstod allt utan problem.
Kursdeltagare
sobona
sinfra
robust fiber
brown round cookie on white surface
Vi använder kakor!

Vi vill att ditt besök på sidan ska bli så bra som möjligt. Här kan du läsa om vad vi sparar.