qnetworks-logo

Valideringsmodell för fiber och stadsnät

Nu kan du validera dina medarbetare och  underleverantörers personal enligt Sobonas branschvalidering.

Du kan dels validera medarbetare dels för Fiberinstallatör och dels för Fibertekniker.

Valideringsmodellen är nationellt förankrad inom branschen och hos arbetsmarknadens parter. Den utgår från kompetensstandarder för respektive yrkesroll eller yrkesområde. Valideringsmodellen innehåller kvalitetssäkrade praktiska verktyg som möjliggör systematisk validering.

Nationella yrkesprofiler

Fiberinstallatör Nivå 3

Pris för två dagars teoretisk och praktisk validering 12 300kr per deltagare exklusive moms

Fiberinstallatör kan användas inom Sobonas bransch EnergiLänk till annan webbplats. och är en del av valideringsmodell inom fiber och stadsnät. Arbetsuppgifterna består av praktiska uppgifter inom fiberinstallation, som till exempel fibersvetsning, fiberblåsning, mätning samt montering och fiber- och kabelinstallationer.

Yrkesprofilen består till sin helhet av elva moduler. Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år.

Fibertekniker Nivå 4

Pris för tre dagars teoretisk och praktisk validering 18 400kr per deltagare exklusive moms

Fibertekniker kan användas inom Sobonas bransch EnergiLänk till annan webbplats. och är en del av valideringsmodell inom fiber och stadsnät.

Yrkesprofilen består till sin helhet av elva moduler. Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år.

Arbetsuppgifterna består av praktiska uppgifter inom fiberteknik, som till exempel fibersvetsning, fiberblåsning, mätning, montering och fiber- och kabelinstallationer.

Profilens moduler syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Säkerställa kunnande till rätt nivå

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan yrkesprofilen öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.