qnetworks-logo

Sammankopplade fordon CV2X

Kursbeskrivning

Att sammankoppla fordon och infrastruktur med radio ger trafiksystemet helt nya möjligheter att analysera och kontrollera flödet av fordon. Denna kurs på två dagar ger dig en inblick i detta spännande område som kan ge oss ett digitaliserat transportsystem med färre olyckor och mindre miljöpåverkan. Tyngdpunkten i kursen ligger på den standard som använder 4G och SG (C-V2X) men två andra tekniker som påverkar C-V2X studeras också (DSRC och ETSI C-ITS).

Innehåll i kurs

•    Marknad och standards
•    Drivkrafter och affärsnytta
•    Arkitektur för digital short range communications, DSRC
•    Arkitektur för ETSI cooperative intelligent transport system, C-ITS
•    Arkitektur för 3GPP (cellular – vehicle to anything, C-V2X)
•    4G sidelink för exempelvis direktkommunikation mellan fordon
•    Multicast och broadcast i 4G
•    5G sidelink
•    Network slicing och edge computing
•    Positionering av fordon
•    Säkerhet

 

Kursprogram 

Dag 1 

Marknad, standards 

– Marknaden för denna typ av teknik studeras kort liksom vilka standarder som finns för närvarande.

Drivkrafter och affärsnytta 

– Målbilden för ett helt digitalt trafiksystem studeras liksom lite siffror som påvisar affärsnyttan med tekniken ur olika intressenters synvinkel.

Arkitektur för DSRC 

– Digital short range communications är den benämning som man har gett den teknik som använder en anpassad variant av Wi-Fi (IEEE 802.11p) för kommunikation. Användningsfall för denna standard studeras också (från SAE, society of automotive engineers).

Arkitektur för ETSI C-ITS 

– Det europeiska standardiseringsorganet ETSI har tagit fram en standard för ett intelligent transportsystem. Dess arkitektur samt användningsfall som inte finns i DSRC studeras.

Arkitektur för 3GPP 

– 3GPP står för ”third generation partnership project” och är den organisation som standardiserar mobila system såsom 3G, 4G och 5G. Dom har skapat en arkitektur för det de benämner ”cellular vehicle to anything” (C-V2X) där 4G används. Meddelanden mellan fordon använder innehåll och format från ETSls C­ITS.

Dag 2 

4G sidelink 

– Den direkta radiolänken mellan fordon, eller mellan fordon och väg-infrastruktur, benämns ”sidelink” i 4G. Vi tar en titt på tekniken för att förstå vad det är och hur den fungerar.

Multicast och broadcast i 4G 

– En stor fördel med att använda ett mobilsystem är att olika tekniker i dessa kompletta och mogna system kan kombineras. Sedan länge finns teknik för att broadcasta information inom ett större område och detta kan användas för att informera alla trafikanter inom ett område om exempelvis en olycka eller plötslig blixthalka.

SG sidelink 

– Den direkta länken i 5G studeras. Tekniken är ännu inte helt klar (standarden beräknas vara klar Q1 2020) men det som finns framme studeras. Med 5G sidelink kommer mer avancerade användarfall att kunna ingå i C-V2X.

Network slicing i SG 

– Med denna teknik kan en operatör skapa ett speciellt virtuellt nät bara för C-V2X vilket isolerar detta nät från andra nättyper.

Edge computing 

– I många fall kräver C-V2X omedelbar respons från systemed vid exempelvis olyckor. Med denna teknik flyttas datakraften i molnet närmare användare av tjänster för att korta svarstider och öka kapaciteten i nätet.

Positionering av fordon 

– Alla tekniker för sammankopplade fordon kräver någon form av positioneringstjänst då varje fordon måste veta exakt var den är och vart den är på väg. Vi tittar främst på tekniken som bygger på satelliter.

Säkerhet 

– Ett system för sammankopplade bilar måste vara säkert så att varje meddelande kan autentiseras och kontrolleras. Den arkitektur som studeras är hämtat från DSRC då 3GPP inte har något ”eget” sätt att hantera säkerhet.

Kursmål

• Ge dig en inblick i hur ett intelligent transportsystem kommer att fungera (målbild)
• Ge dig förståelse för de drivkrafter som finns bakom tekniken och vilka som standardiserar de olika teknikerna
• Ge dig en förståelse för arkitektur och användningsfall för teknikerna DSRC och ETSI C-ITS
• Ge dig en förståelse för arkitekturen från 3GPP och nyttan av att använda ett mobilt system för tekniken
• Ge dig en teknisk förståelse för den direktlänk mellan fordon som finns definierad i 4G och kommande 5G (sidelink)
• Ge dig en förståelse för hur positionering av fordon påverkar tekniken (både satellitnavigering och användandet av 4G för positionering)
• Ge dig en grundläggande förståelse för säkerhetssystemet som har utvecklats

Förkunskaper

Förkunskaper

Pris

15900:-

Föreläsare

Johan Nyqvist Nyqvist Consulting

Johan har arbetat med utbildning inom telekommunikation i över 35 år. Det hela började som utbildare på Ericssons AXE-system med en mängd olika kurser. Som konsult startade Johan Comviqs ”IQ-skola” för utbildning av återförsäljare under tidigt 1990-tal. Idag arbetar Johan mest med mobila system och har djup kunskap om samtliga mobila standarder från GSM till 5G.

 

Utbildningsområden

Fiber utbildning

Nätverk

Telekom & Radio

Vad tycker våra kunder?

Bra kursledare, tydlig och lätt att förstå. En bra genomkörare av något man har jobbat länge med.
Kursdeltagare
Lärde oss hur förläggning går till, vilka material som behövs och hur viktigt arbetsmiljön är för en fibertekniker som man själv inte tänkt på tidigare.
Kursdeltagare
Lärorikt och informativt. Mycket information med bra kursmaterial, så förstod allt utan problem.
Kursdeltagare
sobona
sinfra
robust fiber