qnetworks-logo

Radiolänkprojektering

Kursbeskrivning

En grundläggande kurs för att planera och projektera radiolänknät.  Vi går igenom de olika aktiviteter som ingår i en projektering bl.a. länkbudget, dämpningskalkyl, olika typer av antennparametrar, påverkan av reflektion, fädning och interferens. Dessutom för du tillämpa praktiska beräkningar så att du får ett bra grepp om processen.

Förkunskaper

Motsvarande kursen Radiokommunikation och radioteknik eller liknande.

Innehåll i kurs

Nätplanering
Sträckplanering, hoppberäkningar
Projektering
Radioprestanda
Fädning och diversitet
Antenner
Prestanda och tillgänglighetsberäkningar
Interferens
Frekvensplanering
Praktiska beräkningar

Kursprogram

Dag 1

Introduktion

Grundläggande repetitioner inom:

 • Radio
 • Frekvenser
 • Antenner

Projektering

 • Länkbudget
 • Frirymdsdämpning
 • Antennhöjder
 • Frisiktkalkyler
 • Dämpning av länkstråk
 • Antennparametrar
 • Vågledarparametrar
 • Passiva repeatrar
 • Markreflektion
 • Flervägsutbredning

Modulering och adaptivuteffekt

Undersökning och val av stationsplatser

 • Kartundersökning
 • Survey – hopp
 • Survey – stationsplats

Dag 2

Extern påverkan

 • Fädningstyper
 • Interferens

Avbrottsberäkningar

 • MTBF, MTTF, MTTR

Diversitet

Nätverkstoplogier

 • Stjärn-nät
 • Ring-nät
 • Mask-nät

Praktiska beräkningsövningar

Kursmål

På den här kursen får du de grundläggande kunskaperna för att planera och projektera ett radiolänksnät. Under två dagar går vi bland annat igenom nätplanering, projektering och radioprestanda. Kursen innehåller dessutom beräkningsövningar som underlättar din inlärning.

Förkunskaper

Förkunskaper

Pris

16 800 kr exkl. moms

Föreläsare

Greger Rönnberg – Rejlers – Defence & Security

Greger har arbetat som officer med inriktning lednings- och sambandstjänst i 10 år. Greger har främst jobbat med IT-, Radio-, Satellit- & radiolänksystem och har bl.a. varit ansvarig för arméns yttäckande sambandstjänst.

Utbildningsområden

Fiber utbildning

Nätverk

Telekom & Radio

Vad tycker våra kunder?

Bra kursledare, tydlig och lätt att förstå. En bra genomkörare av något man har jobbat länge med.
Kursdeltagare
Lärde oss hur förläggning går till, vilka material som behövs och hur viktigt arbetsmiljön är för en fibertekniker som man själv inte tänkt på tidigare.
Kursdeltagare
Lärorikt och informativt. Mycket information med bra kursmaterial, så förstod allt utan problem.
Kursdeltagare
sobona
sinfra
robust fiber