qnetworks-logo

Radiokommunikation och radioteknik

Kursbeskrivning

Ska du arbeta med radiokommunikation? Då är det här en utmärkt första kurs!

Du får förståelse för de olika aspekterna av analog och digital radiokommunikation och de praktiska tillämpningarna av radiotekniken i befintliga radionät.

Efter avslutad kurs har du en bra grund för vidare studier inom området radiokommunikation och radioteknik.

Innehåll i kurs

•    Introduktion till radiokommunikation
•    Modulering och demodulering, sändare och mottagare
•    Brus, selektivitet och känslighet
•    Transmissionsledningar och koaxialkablar, impedans, reflektion
•    Olika antenner och deras egenskaper
•    Digital radiokommunikation (FDMA, TDMA, CDMA)
•    Digital modulation (QAM, FSK, PSK) och kanalkodning
•    2:a till 4:e generationens landbaserade mobilsystem
•    Radioaccess och kärnnät

 

Kursprogram 

Dag 1 

Sändare och mottagare 

Niclas Gyllroth

– Radioteknik, radiovågor och strålning

– Antennen

– Radiosändaren och modulatorn

– Bandbredd

– Brus och vågutbredning

– Radiosändaren och radiomottagaren tillsammans 

Dag 2 

Projektering

Niclas Gyllroth

-Länkbudget

-Skydd mot flervägsutbredning

Johan Nyqvist

-Fiender och motmedel på radio

-Felrättande koder, modulation

-Omsändningssystem i moderna radiosystem

-Frekvensduplex (FDD) och tidsduplex (TDD)

-Hantering av röstsamtal, talkodare

Dag 3 

Digital radiokommunikation och modulation, forts.

Johan Nyqvist 

-Celltyper i ett mobilnät (macro-, micro- och picoceller)

-Lite kort om radiotekniken i GSM

-Radiotekniken i Wi-Fi och Bluetooth

-Koduppdelade radiosystem (CDMA)

-Lte kort om radiotekniken i 3G och dess vidareutveckling

-Radiotekniken OFDM som används i 4G, 5G och Wi-Fi

-Lite kort om radiotekniken i 4G och dess vidareutveckling

-Radiosystem med flera antenner (diversitet, MIMO, beam-forming)

-Lite kort om radiotekniken i 5G

-Systemöversikt GSM och dess vidareutveckling med teknikerna GPRS och EDGE 

-Systemöversikt UMTS och dess vidareutveckling med tekniken HSPA 

Med reservation för eventuella ändringar i programmet. 

 

Kursmål

  • Att ge dig förståelse för användningen av radiokommunkation och hur digital och analog radioteknik fungerar tekniskt.
  • Att ge dig kunskap om olika frekvensband och deras användning.
  • Att du lär dig hur en radios sändare- respektive mottagare fungerar.
  • Att sammantaget ge dig en bra grund för fortsatta studier inom radiokommunikation och radioteknik.

 

Förkunskaper

Förkunskaper

Pris

18 400 kr exkl. moms

Föreläsare

Johan Nyqvist Nyqvist Consulting

Johan har arbetat med utbildning inom telekommunikation i över 35 år. Det hela började som utbildare på Ericssons AXE-system med en mängd olika kurser. Som konsult startade Johan Comviqs ”IQ-skola” för utbildning av återförsäljare under tidigt 1990-tal. Idag arbetar Johan mest med mobila system och har djup kunskap om samtliga mobila standarder från GSM till 5G.

Greger Rönnberg – Rejlers – Defence & Security

Greger har arbetat som officer med inriktning lednings- och sambandstjänst i 10 år. Greger har främst jobbat med IT-, Radio-, Satellit- & radiolänksystem och har bl.a. varit ansvarig för arméns yttäckande sambandstjänst.

Utbildningsområden

Fiber utbildning

Nätverk

Telekom & Radio

Vad tycker våra kunder?

Bra kursledare, tydlig och lätt att förstå. En bra genomkörare av något man har jobbat länge med.
Kursdeltagare
Lärde oss hur förläggning går till, vilka material som behövs och hur viktigt arbetsmiljön är för en fibertekniker som man själv inte tänkt på tidigare.
Kursdeltagare
Lärorikt och informativt. Mycket information med bra kursmaterial, så förstod allt utan problem.
Kursdeltagare
sobona
sinfra
robust fiber