qnetworks-logo

Radioantenner och Vågutbredning

Kursbeskrivning

På den här avancerade kursen får du fördjupade kunskaper om antenner och vågutbredning. Under tre dagar går vi igenom teorier för radio- och antennteknik samt hur dessa kan tillämpas på olika typer av radiokommunikation. Du får dessutom lära dig moderna beräkningsmetoder och mätteknik. 

Kursen ger kunskaper för att göra snabbare ingenjörsmässiga överslagsberäkningar inom antennområdet, något som är väldigt användbart för att förstå funktionen hos ett system där antenner ingår.

Innehåll i kurs

•    Transmissionsledningen
•    Grundläggande egenskaper
•    Halvvågsantenner
•    Mottagarantenner
•    Antenner i cellulära radionät
•    Länkbudget & antennbrus
•    Sammansatta antenner & antennsystem
•    Antenner för radar och kommunikation
•    Beräkningsmetoder
•    Allmänt om våg utbredning

Vem är kursen för

Ingenjörer och tekniker som behöver fördjupade kunskaper om radiokommunikation, antenner och vågutbredning, men även ingenjörer och tekniker som arbetar med installation, service samt underhåll av radiosystem. Tekniska konsulter, marknadsförare m fl har också utbyte av denna kurs.

Kursprogram

Dag 1 (09.00 – 17.00)
Introduktion till antenner

Introduktion och exempel

• Trådantenner

• Reflektorantenner

• Vandringsvågsantenner – yagi och logperiodiska

• Antenner för mobiltelefoni:basstationer och terminaler

• Arrayantenner

• BilantennerAntennteori: varför strålar antenner?

• Strömmar på ledningar, accelererade laddningar, fotoner

• Elektromagnetiska fält, polarisation, TEM-vågen

• Den infinitesimala dipolen, Herz-dipolen

• Utstrålad och mottagen effekt

• Direktivet, antennvinst och antennyta

• Friis’ formel• Dualitet och reciprocitetGrundläggande egenskaper – fundamentala parametrar

• Polarisation• Direktivitet och antennvinst

• dB, dBi eller dBd

• Isotrop antenn

• Ekvivalent antennyta, Ae

• Korspolarisationen

• Antennen som elektrisk krets

• Impedans• Smith-diagrammet

• λ/2-dipolen• Höjdinverkan

• Loopantenn, slitsantenn och hornantenn

• Brus – termiskt, atmosfäriskt och galaktiskt

• Bruseffekt, brustemperatur, brusfaktor

• AntenntemperaturSmå antenner

• Monopoles (~sleeve dipoles)

• ¼-wave-antenner

• Loopantenner och helixantenner

• Planar Inverted F Antenna (PIFA)

• Meander

• MotviktsantennerGruppantenner

• Antenndiagram

• Huvudlob, sidlober, noll

• Framförhållande och backförhållande

• Polarisations Isolation XPD

• Linjära och planara gruppantenner

• Lobformning

• Elektrisk utstyrning

• Sidlobsundertryckning

• Tappering

• Strålningselement

• Stackning

• Reflektorer

• Direktorer

• Riktantenner

• Koppling mellan antenn-element

• Flerbandsantenner

• Slitsantenner

• Jordplan och reflekterande ytor, speglingsprincipen

 

Dag 2 (08.30–17.00)
Antenner och vågutbredning i cellulära radionät Claes Beckman

Introduktion

• Allmänt om vågutbredning

• Översikt av vågutbredningsfenomen inom olika våglängds områdenVågutbredningsteori

• Maxwells ekvationer och vågekvationen

• Frirymdsutbredning

• Vågutbredning över ett jordplan

• Spridning mot plana ytor – reflektion och brytning

• Diffraktion• Kniveggsdiffraktion

• Fresnelellipsen

• Snabb fädning, ”Rayleigh fädning”

• Långsam fädning, ”skuggfädning”Vågutbredningsmodeller

• Effektmodeller

• Okumura-Hata

• Cost 231

• InomhusmodellerBasstationsantenner för mobiltelefoni

 

Del 1, grunder

• Det cellulära konceptet

• Europeisk och nordamerikansk cellplanering

• Lobformning, vertikal och horisontal

• Sidlobsundertryckning

• ”Nullfills”

• Elektrisk och mekanisk tilt

• Element• Matningsnät

 

Del 2, multipelantenn tekniker

• Antenndiversitet, rymd och polarisation

• Sändardiversitet

• Multibandsantenner

• Multilobantenner

• MIMO system

• SDMA

• Antenn SON

 

Dag 3 (08.30–17.00)
Antenner för radar och kommunikation

Antennlösningar för tillämpningar inom radar- och kommunikationsområdet

• Konstruktions- och verifieringsaspekter avseende olika antenntyperBeräkningsmetoder

• Översikt av vanligt förekommande beräkningsmetoder förantennberäkningar

• Metodernas för- och nackdelar

• Demonstration av datorsimulering

Länkbudget och antennbrus

• Härledning av länkbudget, definition av rymddämpning

• EIRP, antennbrus, mottagarens systembrustemperatur

• G/T samt signal till brusförhållande

Sammansatta antenner & antennsystemAntenndefinitioner

• Kort repetition av antenntyper och antennbegrepp

• Samband mellan aperturfält och strålningsdiagramReflektorantenner

• Optiska grundtyper, mätarens betydelse, länkantenner, formadelober, flerlobsantenner, toleranserGruppantenner

• Exempel på egenskaper, typer och användning

• Begreppen gruppfaktor och elementfaktor, matningsprinciper

• Elektriskt styrda antenner, flerlobsantenner, aktiva antenner,digital lobformning, basstations antenner och diversitet

 

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Kursmål

Syftet med kursen är att ge praktiska teorier för vågutbredning-och antennprinciper, hur de tillämpas på olika typer av radiokommunikation samt att ge exempel på moderna beräkningsmetoder och mätteknik. Efter kursen har deltagarna kunskaper om hur vågutbredning och antenners egenskaper påverkar radiosystem och radioförbindelse

Förkunskaper

Förkunskaper

Pris

18 400 kr exkl. moms 

Föreläsare

Claes Beckman

KTH, Professor i elektronik med inriktning mot mikrovågsteknik och antenner

 

Per Sjöstrand

SAAB group, SAAB Surveillance

Arbetar med utveckling av antenner och mikrovågskomponenter för flugburna sensorsystem

 

Per Magnusson

RUAG Sverige AB. Arbetar med systemutveckling inom bland annat mikrovågsantenner för kommunikation.

Utbildningsområden

Fiber utbildning

Nätverk

Telekom & Radio

Vad tycker våra kunder?

Bra kursledare, tydlig och lätt att förstå. En bra genomkörare av något man har jobbat länge med.
Kursdeltagare
Lärde oss hur förläggning går till, vilka material som behövs och hur viktigt arbetsmiljön är för en fibertekniker som man själv inte tänkt på tidigare.
Kursdeltagare
Lärorikt och informativt. Mycket information med bra kursmaterial, så förstod allt utan problem.
Kursdeltagare
sobona
sinfra
robust fiber