qnetworks-logo

LTE-system RAKEL G2

Kursbeskrivning

Lär dig om LTE-mobilsystem för nästa generations säkra och skyddade kommunikationstjänster!

Säker och skyddad kommunikation är en förutsättning för samhällets krisberedskap och krishantering. Den tekniska utvecklingen möjliggör nya arbetssätt och ställer höga krav på kommunikationstjänster för de aktörer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Tjänsterna måste uppfylla höga krav på statlig rådighet, informationssäkerhet, robusthet, skydd och tillgänglighet. Kursen beskriver möjliga funktioner för nästa generations Rakelsystem G2 baserad på gällande och kommande standards. Helt nytt är exempelvis allt om Mission Critical Services och tillägg i form av IMS, sidelink och MBMS.

Kursen kompletterar även kursen från Northlab Networks, 5G introduktion för de som behöver en bredare systemtekniks kompetens.

 

Lektioner dag 1

 • Introduktion till 4G och Mission Critial Systems
 • 4G radio: grundläggande om tekniken OFDM, resursblock, kanalbredder, modulation, fler-antennerssystem (MIMO), omsändningsystem, radiokanaler, QoS i 4G.
 • 4G radio, fortsättning

Lunch

 • 4G radio, fortsättning
 • 4G Core, delarna i core-nätet beskrivs
 • IMS (IP multimedia subsystem) är grunden för mission critical-tjänster och systemet beskrivs på en övergripande nivå.
 • VoLTE (voice i LTE-nätet).

 

Dag 2

 • Sidelink är den teknik som har utvecklats för att sända direkt mellan mobiler och tekniken beskrivs kort.
 • MBMS (multimedia broadcast and multicast solution) beskrivs (används exempelvis vid gruppanrop).
 • Säkerhet inom LTE
 • Kort om 5G, likheter och skillnader mot 4G

Lunch

 • MCS (mission critical services) arkitektur beskrivs med dess huvuddelar.
 • MCS tjänster (push to talk, video och data) beskrivs kort.
 • Säkerhet inom MCS samt samverkan med Tetra/Rakel avslutar kursen.

 

Kurstider per dag

Kl 09:00-ca 16:30 lunch 12:00-13:00

Kursmål

Ge förutsättningar för god teoretisk förståelse för huvudpunkterna i ett LTE-mobilsystem för nästa generations säkra och skyddade kommunikationstjänster.

 

Förkunskaper

Intresse för nästa generations kommunikationslösningar för säkra och skyddade kommunikationstjänster och/eller kunskap om radiokommunikation.

Pris

16 900 kr exkl. moms

Föreläsare

Johan Nyqvist Nyqvist Consulting

Johan har arbetat med utbildning inom telekommunikation i över 35 år. Som utbildare på Ericssons AXE-system med en mängd olika kurser. Som konsult startade Johan Comviqs ”IQ-skola” för utbildning av återförsäljare under tidigt 1990-tal. Idag arbetar Johan mest med mobila system och har djup kunskap om samtliga mobila standarder från GSM till 5G. Johan har som expertföreläsare i vårt uppdrag återkommande erbjudit kvalificerad utbildning till aktörer såsom Ericsson, myndigheter som Post & telestyrelsen, Försvarsmakten och Försvarets Radioanstalt för att nämna några kursleveranser

 

Utbildningsområden

Fiber utbildning

Nätverk

Telekom & Radio

Vad tycker våra kunder?

Bra kursledare, tydlig och lätt att förstå. En bra genomkörare av något man har jobbat länge med.
Kursdeltagare
Lärde oss hur förläggning går till, vilka material som behövs och hur viktigt arbetsmiljön är för en fibertekniker som man själv inte tänkt på tidigare.
Kursdeltagare
Lärorikt och informativt. Mycket information med bra kursmaterial, så förstod allt utan problem.
Kursdeltagare
sobona
sinfra
robust fiber