qnetworks-logo

Internet of things. loT - sakernas internet

Kursbeskrivning

För dig som behöver veta hur den explosionsartade tillväxten av Sakernas internet, loT, förändrar vår värld. I denna introduktionskurs till Sakernas internet, täcker vi loT teknik och dess inverkan på samhället i stort.

Kursen försöker ge dig en överblick över hela landskapet, från sensorer via kommunikationsteknik till dataanalys, Big Data. Inom Intelligenta transportsystem, ITS och inom Industri 4.0 utgör loT en viktig del.

Innehåll i kurs 

•    loT:s historik
•    Introduktion till loT
•    Sensorer
•    Trådlösa teknologier
•    GSM
•    Fasta/trådade teknologier
•    Data, informationsinsamling och hantering
•    Arkitektur för loT
•    Säkerhet och integritet
•    Marknadsperspektiv på loT
•    Standarder och intressegrupper
•    Exempel på loT, användarfall och tillämpningar

Kursprogram 

Dag 1 

loT:s historik 

–    Historik över M2M
–    Exempel på M2M
–    Förändring från M2M till loT

Introduktion till loT 

–    Ett loT-system
–    Exempel på loT-applikationer
–    Megatrender som påverkar loT

Sensorer 

–    Sensorer och typer
–    Tryckt elektronik och elektronikkretsar
–    Smarta prylar (”wearables”)
–    RFID, NFC, IP-klassifi cering

Trådlösa teknologier

– Bluetooth, ZigBee, 6LoWPAN, CoAP, LoRa, WLAN, extended range

GSM 

–    4G (maskinkommunikation)
–    Platslokaliseringstjänster

Fasta/trådade teknologier 

–    Powerline-kommunikation
–    Ethernet
–    Power over Ethernet

Data, informationsinsamling och hantering 

–    Data och informationsanalys
–    xAAS
–    Analys av Big Data
–    Big Data

Dag 2 

Arkitektur för loT 

–    Generell arkitektur
–    Exempel på olika typer av arkitekturer

Säkerhet och integritet 

–    Hot, slutanvändaraspekter, accesskontroll, autentisering och betrodda domäner
–    IP-säkerhet
–    Säkerhetsarkitektur

Marknadsperspektiv på loT 

–    Utbyte av loT-information
–    Värdekedjan, informationsdriven värdekedja

Standarder och intressegrupper 

–    Internationella standarder
–    Intressegrupper

Exempel på loT, användarfall och tillämpningar 

–    Styrning av resurser
–    eHealth
–    Smart grid
–    Automation av kommersiella fastigheter

–    Smarta städer
–    Industriell automation
–    Personcentriska sensorer

Med reservation för eventuella ändringar i programmet. 

Kursmål

  •  Du ska förstå skillnaden mellan maskin – till – maskin kommunikation och Internet of Things (loT)
  •  Du ska förstå hur utvecklingen sker inom loT, sakernas internet
  •  Du får en bred introduktion till området av loT sensorer

Förkunskaper

Förkunskaper

Pris

Pris

Föreläsare

Johan Nyqvist Nyqvist Consulting

Johan har arbetat med utbildning inom telekommunikation i över 35 år. Det hela började som utbildare på Ericssons AXE-system med en mängd olika kurser. Som konsult startade Johan Comviqs ”IQ-skola” för utbildning av återförsäljare under tidigt 1990-tal. Idag arbetar Johan mest med mobila system och har djup kunskap om samtliga mobila standarder från GSM till 5G.

 

Utbildningsområden

Fiber utbildning

Nätverk

Telekom & Radio

Vad tycker våra kunder?

Bra kursledare, tydlig och lätt att förstå. En bra genomkörare av något man har jobbat länge med.
Kursdeltagare
Lärde oss hur förläggning går till, vilka material som behövs och hur viktigt arbetsmiljön är för en fibertekniker som man själv inte tänkt på tidigare.
Kursdeltagare
Lärorikt och informativt. Mycket information med bra kursmaterial, så förstod allt utan problem.
Kursdeltagare
sobona
sinfra
robust fiber