qnetworks-logo

Cellulär loT

Kursbeskrivning

Kursen ger en introduktion till mobilt loT. Sakernas Internet med mobilteknik. Flera olika radiotekniker kommer att användas för sakernas Internet. Vissa är lämpade för kortdistans och andra är mer lämpade för längre räckvidd.

Kursen beskriver de anpassningarna av LTE-standarden som gjorts för att LTE ska vara en viktig del av sakernas Internet.

Innehåll i kursen

•    Vad är loT/M2M?, Marknaden och tjänsterna, Mobilsystem för loT
•    Konkurrerande radioteknik
•    Licensierade och olicensierade radiospektrum
•    Genomgång av 3GPP-teknologier
•    Problemområden för loT
•    Procedurer i mobilnätet
•    EC-GSM-loT
•    LTE-M
•    NB-loT
•    5G and eMTC

Kursprogram 

Dag 1 

Vad är loT/M2M?, Marknaden och tjänsterna, Mobilsystem för loT 

– En introduktion till ämnet och marknaden för loT och sedan en diskussion om hur ett komplett system för loT kan se ut.

Konkurrerande radioteknik 

– En kort studie av WAN nätverkssteknologi med låg effekt (LoRa tas som exempel), Bluetooth, Zig-Bee, Z­wave och Wi-Fi (Halow)

Licensierade och olicensierade radiospektrum 

– Skillnaden i licensierat och olicensierat radiospektrum avseende störningar diskuteras.

Genomgång av 3GPP-teknologier 

– Genomgång av olika radiotekniker samt en mer detaljerad genomgång av vissa MTC-relaterade funktioner för överbelastning i både kärn– och radionätverket.

Problemområden för loT 

– Problemområden för maskintypkommunikation (MTC) diskuteras vid ”masssamtal” och påverkan på batteriförbrukning. MTC är namnet som används i 3GPP när man beskriver M2M / loT-relaterade funktioner.

Dag 2 

Procedurer i mobilnätet 

– För att förstå kommande kursmoment görs en genomgång av vissa förfaranden och procedurer som utförs av UE.

EC-GSM-loT 

– Beskrivning av GSMs senaste anpassningar till loT-kraven.

LTE-M 

– LTE-M använder endast 1,4 MHz frekvensspektra för att minska mobilutrustningens komplexitet och för att minska strömförbrukning. En genomgång hur UE hittar nätverket, hur schemaläggning av data görs samt exempel på olika funktioner och procedurer.

NB-loT 

– NB-loT är nästan en ny radiostandard, men bygger på LTE-systemet i stort. En smal kanal på endast 0,18 MHz används för att minska den mobila utrustningens komplexitet samt för att minska strömförbrukningen. Kursmodulen beskriver också funktioner och procedurer relaterade till denna standard.

SG and eMTC 

– Slutligen, en genomgång av 5G-standarden och kommande funktioner som är relaterade till loT i den kommande standarden.

Kursmål

Kursen beskriver LTE-anpassningarna för att LTE ska kunna användas som en förutsättning för sakernas Internet, loT. 
Delmål är: 

–    kunna beskriva M2M och sakernas Internet; loT och marknaden.
–    kunna beskriva ett system för sakernas internet.
–    kort beskriva några av de konkurrerande radioteknikerna för kort och lång radioutbredning.
–    förstå skillnaden mellan licensierat och olicensierat radiofrekvensspektrum
–    förstå problemområdena för loT-applikationer och några av de tekniska lösningar som kan hanteras av nätverket.
–    beskriva grundläggande procedurer som görs av en mobil enhet
–    kortfattat beskriva GSM-anpassningar gjorda till loT (EC-GSM-loT)
–    kunna beskriva LTE-anpassningarna som gjorts för loT (LTE-M och NB-loT)

Förkunskaper

Förkunskaper

Pris

Pris

Föreläsare

Johan Nyqvist Nyqvist Consulting

Johan har arbetat med utbildning inom telekommunikation i över 35 år. Det hela började som utbildare på Ericssons AXE-system med en mängd olika kurser. Som konsult startade Johan Comviqs ”IQ-skola” för utbildning av återförsäljare under tidigt 1990-tal. Idag arbetar Johan mest med mobila system och har djup kunskap om samtliga mobila standarder från GSM till 5G.

 

Utbildningsområden

Fiber utbildning

Nätverk

Telekom & Radio

Vad tycker våra kunder?

Bra kursledare, tydlig och lätt att förstå. En bra genomkörare av något man har jobbat länge med.
Kursdeltagare
Lärde oss hur förläggning går till, vilka material som behövs och hur viktigt arbetsmiljön är för en fibertekniker som man själv inte tänkt på tidigare.
Kursdeltagare
Lärorikt och informativt. Mycket information med bra kursmaterial, så förstod allt utan problem.
Kursdeltagare
sobona
sinfra
robust fiber