Nätverkssäkerhet grundkurs


Säkerhet är ett ämne som är på allas agendor numera. Att säkra upp sitt nätverk är ett av alla sätt att skydda sig på, och i denna grundkurs lär du dig om de vanligaste hoten mot nätverksinfrastrukturen och hur du bör skydda ditt nätverk på bästa sätt.  Kursen är en tillverkaroberoende kurs med vilket menas vilket tänk och tillämpning man som systemägare bör tillämpa. Detta ger dig bred kunskap så att den blir mer användbar och inte leverantörsspecifik. Kursen är uppbyggd av ca 60% teoripass och ca 40% laborationer.

Innehåll i kursen

Segmentering av nätverk på olika OSI-lager

De vanligaste attackerna mot respektive lager. Och hur skyddar man sig mot dessa?

Brandväggsteknologier

Krypterade protokoll - hur fungerar dom?

Säkerhet i trådlösa nätverk

Säkerhet i IoT

Praktiska övningar: Konfigurera en brandvägg, undersöka krypterad nätverkstrafik, bryta kryptering i trådlösa nät m m.

Dag 1:

Nätverksdesign ur ett säkerhetsperspektiv

Segmentering och indelning av nätverksmiljöer i olika zoner.

Olika typer av brandväggar

Säkerhet i IoT

Övning: Konfigurera en brandvägg.

Dag 2:

VPN-teknologier

Krypterad webtrafik: Webproxy-funktioner, Man in the middle-attacker mot webtrafik. Grundläggande PKI

Övning: Internet-trafik genom en web-proxy

Applikationsbrandväggar och webfiltrering

Kursens mål

Målet med kursen är att få en ökad förståelse för säkerhetsaspekter kring nätverksdesign och best practice kring implementation av säkerhetsfunktioner i företagsnätverk.

Pris

15 900 kr exkl. moms

Föreläsare

Jimmy Larsson, Secyourity AB

Jimmy är en tillverkaroberoende nätverkskonsult med fokus på säkerhet. Sedan 1990 har Jimmy jobbat som konsult inom datakommunikation och jobbar idag uteslutande med teknisk IT-säkerhet så som nätverkssäkerhet, penetrationstester och utbildning inom dessa ämnen.