qnetworks-logo

Cybersäkerhet - introduktionskurs (2-dagar)

Kursbeskrivning -
Cybersäkerhet introduktion

Kursen Cybersäkerhet Introduktion förbereder dig som deltagare i kursen på en ständigt föränderlig framtid och ger dig bra baskunskaper för att förstå, ta del av och arbeta med de viktigaste olika områdena inom cybersäkerhet som: Informationssäkerhet, Teknisk säkerhet, Fysisk säkerhet, Regulatoriska krav, Riskhantering, Driftsäkerhet samt olika praktiska exempel för att du ska få en bra grundläggande förståelse för området och komma igång med ditt praktiska arbete inom säkerhet.

Genom vår metodik säkerställer vi att du får en solid grund att bygga vidare på och förbereder dig för mer avancerade studier eller certifieringar inom cybersäkerhet så som Fortsättingskurs och Expertkurs.

Vi går igenom de viktigaste områdena för att skapa en bra grundförståelse:

Introduktion till Cybersäkerhet

Grundläggande begrepp och terminologi

Översikt över cybersäkerhetens betydelse och mål

Lagar och Föreskrifter

Översikt över relevanta lagar och föreskrifter inom cybersäkerhet

Dataskyddsförordningen (GDPR) och andra regelverk så som

Samhällskritisk infrastruktur (NIS2) mfl.

Användarutbildning och Medvetenhet

Viktigheten av användarutbildning

Strategier för att utbilda användare om säkerhetspraktiker

Incidenthantering och Respons

Planering för och hantering av säkerhetsincidenter

Åtgärder och återhämtning efter en incident

Metodik
  – Vanliga metoder och arbetssätt
  – Best practice och ramverk samt standarder

Säkerhetshot och Sårbarheter

Typer av cyberhot (malware, phishing, ransomware, etc.)

Vanliga sårbarheter och hur de utnyttjas

Riskhantering och Bedömning

Identifiering och utvärdering av risker

Strategier för att hantera och minska risker

Nätverkssäkerhet

Grundläggande nätverksarkitektur och komponenter

Brandväggar, VPN, och IDS/IPS

Wi-Fi säkerhet

Kryptografi

Grundläggande principer för kryptografi

Användning av kryptering för att skydda data

Digitala signaturer och certifikat

Säkerhetsprotokoll och Standarder

Vanliga säkerhetsprotokoll (SSL/TLS, HTTPS, etc.)

Internationella standarder och bästa praxis

Operativsystem och Applikationssäkerhet

Säkerhet i olika operativsystem (Windows, Linux, etc.)

Säker utveckling av programvara och applikationer

Patchhantering och uppdateringar

Cybersäkerhet Introduktion

Kursmål

  • Diplomutbildning efter slutförd kurs
  • Bra grundkunskaper för att studera vidare till olika certifieringar
  • Ökad anställningsbarhet för dig som söker nytt jobb
  • Bra förutsättning för att vidareutbilda dig och utvecklas i din befintliga karriär
  • Ökad förståelse inom offentlig sektor, privat sektor och där dessa parter möts
  • Bred grund att bygga vidare på innan du väljer att specialisera dig inom säkerhetsområdet
  • Du får en bättre relevans i arbetslivet

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Pris

Kurs avgift: 14 900kr (inkl prov avgift)

Prov avgift: 995kr

Föreläsare

Utbildningsområden

Fiber utbildning

Nätverk

Telekom & Radio

Vad tycker våra kunder?

Bra kursledare, tydlig och lätt att förstå. En bra genomkörare av något man har jobbat länge med.
Kursdeltagare
Lärde oss hur förläggning går till, vilka material som behövs och hur viktigt arbetsmiljön är för en fibertekniker som man själv inte tänkt på tidigare.
Kursdeltagare
Lärorikt och informativt. Mycket information med bra kursmaterial, så förstod allt utan problem.
Kursdeltagare
sobona
sinfra
robust fiber
brown round cookie on white surface
Vi använder kakor!

Vi vill att ditt besök på sidan ska bli så bra som möjligt. Här kan du läsa om vad vi sparar.