Vi följer FHM rekommendationer.

Vi har tillgång till god ventilation samt möjlighet till god hygien.

Deltagare har egen toalett.

Vi uppmanar deltagare att hålla god handhygien och hålla instrument rena med rengöring av dem. 

Den riskbedömning vi gör för varje enskilt utbildningstillfälle grundar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och bedömningsmall som du hittar du via denna länk.

Skulle en kursdeltagare få eller ha symtom uppmanas deltagaren att avstå från kurs för att gå kursen senare eller inom max ett år.

Annan personal som inte deltar i utbildningen är inte på plats.

Antingen hämtas lunch till lunchrum eller så intas lunch i restaurang med få deltagare med max 4 deltagare vid extern lunch enligt FHM.

Om kursdeltagaren inte vill inta lunch i offentlig restaurang uppmanar vi att deltagaren tar med egen matlåda med möjlighet till egen uppvärmning i mikro i lunchrum.